Novinky v normách a auditech pro výtahový průmysl

Unie výtahového průmyslu shrnuje ve svém příspěvku nejdůležitější novinky v normách a auditech, tak jak je prezentovala na semináři Výtahy 2014. Patří sem i polemika s novým pojmem autorizovaná servisní firma, který již na našem portálu v předstihu publikovala.

V úvodu je třeba shrnout poznatky v souvislosti s vydáním přepracované normy ČSN 27 4002 Provoz a servis výtahů (Leden: 2014), kde se objevují zásadní dotazy, proč byl do části 3 Termíny a definice normy zařazen již zmíněný nový pojem autorizovaná servisní firma. O této problematice můžete číst v samostatném článku na TZB-info. Svoji podstatou jsou tyto dotazy oprávněné a vyžadují nutná ysvětlení. Prostorem pro dotazy byl kromě portálu TZB-info i seminář Výtahy 2014 (viz), kde se navíc řešily i další novinky v normách a auditech po výtahový průmysl. Vybíráme ty nejzásadnější body a uvítáme další komentáře čtenářů.

Celý článek a zdroj: http://vytahy.tzb-info.cz/normalizace-a-pravni-predpisy-vytahy/11525-novinky-v-normach-a-auditech-pro-vytahovy-prumysl