Nový program České pojišťovny pro malé a střední stavební firmy

Před výběrem nejvhodnějšího druhu pojištění je důležité důkladně zvážit, jakými riziky je stavební firma nejvíce ohrožena. Pojišťovny dnes nabízejí i podnikatelům ve stavebnictví pojištění, které lze sestavit podle individuálních potřeb – je tedy jen na podnikateli či firmě, jak bude pojistná smlouva vypadat. Hlavním a jediným kritériem by neměla být jen výše placeného pojistného, ale mnohem důležitější je rozvaha o rozsahu krytých rizik a limitech pojistného plnění

Výhody komplexní ochrany

V průběhu stavby nebo rekonstrukce může dojít vlivem různých faktorů k událostem, které mohou zapříčinit jak nemalé škody na majetku, tak v některých situacích třeba i vážné škody na zdraví třetí osoby. Stavební aktivity patří mezi rizikové činnosti, proto může být pro stavební firmu komplexní pojištění majetku a odpovědnosti značnou výhodou. Česká pojišťovna speciálně pro malé a střední stavební firmy připravila pojistný program, který za výhodných podmínek nabízí pojistnou ochranu budovaného díla, používaných strojů a zařízení a v neposlední řadě rizika vyplývající z odpovědnosti za škodu vzniklou někomu jinému.

Jednoduchá rámcová smlouva zaručuje klid na celý rok

V jedné pojistné smlouvě lze nyní pojistit všechny stavební nebo rekonstrukční práce, které firma během roku realizuje. Pojištění stavebních a montážních rizik zahrnuje jak pojištění živelní, tedy například požár, výbuch, úder blesku, vichřici, krupobití, záplavu, povodeň, pády stromů nebo stožárů, vodovodní škody apod., a pojištění odcizení, tak i pojištění takových nebezpečí, jakými jsou poškození nebo zničení budovaného díla nárazy, pády předmětů, jeřábů, zdvíhaných břemen atd.

Jistota pro stroje a zařízení

V souvislosti se stavebními pracemi velmi často dochází k poškození stavebních nebo jiných strojů používaných na staveništi, jako jsou bagry, jeřáby, grejdry, rypadla, výtahy..., a to jak vlastních, tak i zapůjčených. Jejich oprava nebo zakoupení nového stroje může stát podnikatele nemalé finanční prostředky a nebo dokonce ohrozit dokončení zakázky v termínu. Pojištěním stavebních strojů, které se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěného stroje živlem, nárazem, pádem, úmyslným poškozením apod., můžete předejít zbytečným problémům. K tomuto pojištění je současně možno připojistit i klasické pojištění strojů a strojních zařízení, které kryje riziko poškození vnitřní mechanickou poruchou, nebo obdobně pro elektrická zařízení, tedy různé druhy měřících, zaměřovacích zařízení, výpočetní techniku apod., pojištění elektronických zařízení, které kryje v podstatě všechny druhy poškození, které mohou na těchto zařízeních nastat.

Pozor na odpovědnost!

V souvislosti se stavebními pracemi velmi často dochází i ke škodám způsobeným třetím osobám. Česká pojišťovna proto také nabízí přiměřenou ochranu pro rizika vyplývající z odpovědnosti za škodu. Pojištění odpovědnosti se vztahuje například na škody vzniklé jinému na životě, zdraví nebo věci, ale i na tak zvané škody finanční.

Firemní článek : Česká pojišťovna a.s.

Zdroj: www.tzb-info.cz