Objednávky spořicích státních dluhopisů od 10. května 2012 3. května 2012

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes na tiskové konferenci představil podrobnosti jarní emise spořicích státních dluhopisů. Možnost objednávek začne již 10. května a potrvá nejdéle do 31. května, pokud nebude rozhodnuto o dřívějším ukončení upisovacího období. K připsání na majetkový účet dojde 12. června.

„Podzimní pilotní emise předčila naše očekávání, proto tento rok nabídneme emise dvě, v červnu a prosinci. Naším cílem zůstává zvyšovat podíl státního dluhu v držbě domácností, který se stále pohybuje pod průměrem vyspělých zemí. V rámci jarní emise zavádíme nový typ dluhopisu, tzv. protiinflační dluhopis, rozšiřujeme okruh možných zájemců a zvyšujeme počet distributorů a distribučních míst,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Tři stávající typy dluhopisů známé z pilotní emise zůstávají v nabídce. Jedná se o krátkodobý diskontovaný, pětiletý kuponový a pětiletý reinvestiční. Podmínky se nijak výrazně nemění, u krátkodobého dluhopisu se prodlužuje doba splatnosti z jednoho roku na rok a půl a adekvátně se upravuje úrokový výnos. Nový, protiinflační dluhopis, bude mít sedmiletou dobu splatnosti, maximální limit objednávky na osobu ve výši 5 mil. Kč a zúžený okruh upisovatelů pouze na fyzické osoby a občanská sdružení fyzických osob. „Nabízím střadatelům ochranu před inflací. Výnos bude stanoven přesně podle vývoje spotřebitelských cen, a reinvestován jednou za půl roku,“ vysvětluje ministr Kalousek.

Počet distribučních míst se zvyšuje o devatenáct na 397. Všichni distributoři z podzimní emise  (Česká spořitelna, Československá obchodní banka a Komerční banka) se na projektu budou nadále podílet. Nově splnila podmínky také J&T Banka, a. s.. „Do projektu se může od počátku zapojit každý subjekt, který splní technické, regulatorní a nákladové podmínky. Systém zůstává otevřen konkurenčnímu prostředí a pevně věřím, že již v podzimní emisi dojde k zapojení dalších distributorů,“ řekl Petr Pavelek, ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku.

Více informací se dozvíte na webu projektu http://www.sporicidluhopisycr.cz/, případně na informačních linkách a pobočkách distributorů. Na sociální síti Facebook se můžete stát „fanoušky“ projektu: www.facebook.com/sporicistatnidluhopisy.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_69935.html