Objevte ticho v práci i doma

Nebaví vás vědět, co sousedi snídají, na co se dívají v televizi a jak se mají rádi? Děsí vás myšlenka, že tohle všechno vědí i oni o vás? Nemáte kam utéct před hlukem sbíječky, který se probojuje i do vaší kanceláře?

O tichu se říká, že léčí. Ale někdy se zdá, že je nejnedostupnějším lékem. Přitom způsob, jak dopřát ticho vašemu domovu a pracovnímu prostředí, není nedostupný. Akustické izolace z kamenné vlny společnosti Rockwool, a.s. jej zajistí a spolu s ním i ochranu před požárem a tepelnými ztrátami.

Izolace průmyslových staveb - spokojenost kolemjdoucích i zaměstnanců

Normy Evropské unie, které stanovují přísnější kritéria na ochranu proti nežádoucímu hluku, jsou postupně převáděny i do České republiky. Systémové izolace Rockwool uzavírají zvuky jdoucí jak směrem ven z hlučné budovy (např. kovoobráběcí linky), tak zvuky přicházející zvenku dovnitř (hluk letecké dopravy). V těžkých průmyslových provozech se přistupuje i k izolacím vůči vibracím.

Jaké druhy izolací se používají u průmyslových staveb?

Jaké izolace zvolit, to záleží na druhu zvuků a hlukové náročnosti objektu. Rockwool nabízí systémová řešení, která se mohou skládat z těchto izolačních částí: plochých střech na trapézovém plechu, kazetových stěn Rockprofil, dodatečných stěnových konstrukcí, absorpčních materiálů na stěny a podhledy, těžkých plovoucích podlah či akustických bariér.

Izolace obytných staveb - investice do budoucnosti

Česká republika už přejala dvě vyhlášky z Evropské směrnice 2002/48/EC, která se týká ochrany před škodlivým hlukem. Přijetí dalších, přísnějších kritérií nás ještě čeká. Nejen pro klid v domácnosti, ale také pro klid peněženky se vyplatí počítat s izolací již v projektovém návrhu. Následná izolace je finančně náročnější.

I izolace obytných budov jsou připraveny na dvojí cestu hluku: zvenčí dovnitř a zevnitř ven. Izolují se jednotlivé části staveb: stěny, podlahy, stropy, střechy a odpady či svislé svody. Rockwool opět nabízí komplexní řešení.

Jak porazit hluk?

Existuje nespočet zvuků, které mohou překazit odpočinek. Podle vzniku a způsobu šíření je můžeme dělit do dvou skupin. První se šíří vzduchem (řeč, hudba, štěkot, šumy atd.), druhý se šíří konstrukcemi (chůze, klapnutí dveří, pád předmětu atd.). Jak se všem nechtěným zvukům bránit? Společnost Rockwool vyvinula řešení pro jednotlivé konstrukce a jejich akustické vlastnosti ověřila v akreditovaných zkušebnách. S výsledky se můžete seznámit v nových materiálech Akustika rodinného domu a Akustika průmyslových objektů, které jsou umístěny na www.rockwool.cz nebo je možné obdržet výtisk na požádání poštou.

Akustické izolační materiály

Akustické izolace Rockwool jsou vyrobené z minerálních vláken, které dokáží pohlcovat široké spektrum zvuků, snížit odraz zvuku a přeměnit energii na teplo. Vývoj materiálů vždy probíhá na základě zkušeností mezinárodní skupiny Rockwool a ve spolupráci s odborníky na akustiku. Materiály a systémy jsou testovány nezávislými akreditovanými laboratořemi.

Unikátní příklad z praxe

Akustické vlastnosti izolací z kamenné vlny společnosti Rockwool, a.s. jsou obecně známé. Světoznámí scénografové, kteří před časem stavěli hlavní stage Pražského Quadriennale, oslovili společnost Rockwool, a.s., aby jim zapůjčila izolace. Potřebovali budovu poskládanou z 1200 lepenkových krabic zvukově oddělit od okolního prostoru, aby měli umělci klid pro svá představení. Krabice naplnili poskytnutým materiálem Airrock ND, což dalo budově zároveň stabilitu - byla vysoká 8,5 metru. "Tím, že jsme použili izolace Rockwool, jsme uspokojili i hasiče, kteří vyžadovali požární zabezpečení," řekl Mikuláš Novotný, organizátor výstavby Scenostage." Stavba byla unikátní svojí funkčností, zajímavým designem a také ekologičností - materiály, z nichž byla postavena, byly po skončení výstavy znovu použity.

Pro více informací kontaktujte:
IDMZ, s. r. o.
Monika Koliandrová
Account Director
tel.: +420 241 740 324
fax: +420 241 742 322
gsm: 602 778 650
monika.koliandrova@idmz.cz
Pod Vilami 22, 140 00, Praha 4
www.idmz.cz
Hana Nováková
PR Manager
tel.: +420 241 740 471
fax.: +420 742 322
gsm: 724 506 691
hana.novakova@idmz.cz
Rockwool, a.s.
Jiří Eyberger
Marketing Communication Manager
tel: +420 241 029 602
www.rockwool.cz


Organizace: ROCKWOOL, a.s.
Firemní článek

Zdroj: www.tzb-info.cz