Obsah energeticko-klimatického balíčku Evropské unie

Hlavní cíle:

- Snížení emisí skleníkových plynů o 20 procent do roku 2020 ve srovnání s rokem 1990. Pokud se celý svět dohodne na nástupci Kjótského protokolu, jež vyprší v roce 2012, EU chce snížit emise o 30 procent.

- Podíl obnovitelných zdrojů (solární energie, větrná energie, vodní elektrárny, biomasa a další) na konečné spotřebě energie by se měl do roku 2020 zvýšit na 20 procent v průměru za celou EU, v současnosti tento podíl činí 8,5 procenta.

- Desetinu všech pohonných hmot mají tvořit biopaliva.

Celý článek naleznete zde

Zdroj: www.financninoviny.cz