Ochrana ploché střechy před zatékáním

Stačí se jen podívat kolem sebe, abychom se přesvědčili o tom, kolik domů má plochou střechu. Mnohé z nich, a nemusí to být jen paneláky, trápí zatékání. To může mít fatální vliv na pozdější další vážné škody - mj. zatékání do konstrukce střešního pláště, mohou vlhnout vodorovné i svislé konstrukce a opadávat omítka

Majitelé domů s plochou střechou by rozhodně neměli podcenit optimální údržbu jejich vodotěsné izolace. foto: Lukáš Táborský archiv firem Paramo a Folprecht Brno, Právo

Proto snad každého majitele domu s plochou střechou, která je tvořena klasickými hydroizolačními pásy, zajímá optimální údržba vodotěsné izolace. Tato oprava se provádí pomocí bezúdržbových modifikovaných asfaltových pásů nebo hydroizolačních fólií.

Kompletně zateplená střecha materiálem Derbigum (Folprecht Brno). .: Kompletně zateplená střecha. foto: Právo/Lukáš Táborský a Folprecht Brno

Širokou řadu asfaltových izolačních hmot na opravu narušené hydroizolace plochých střech nabízí společnost Paramo. Tyto asfaltové výrobky jsou spolehlivé a mají značnou odolnost proti atmosférickému stárnutí.

Jak postupovat při aplikaci nátěrového systému

Především je nutné povrch stávající vodotěsné izolace důkladně vyčistit a vyspravit, tj. odstranit vytvořené puchýře proříznutím a zatavením, popř. nátěrem nové hydroizolační vrstvy.

Aplikaci nátěrových systémů při údržbě ploché střechy rodinného domu nebo garáže s vodotěsnou izolací z asfaltových pásů zvládne sám majitel. Musí ale dodržet nezbytné zásady a bezpečnost práce. Spolehlivé použití uvedených asfaltových nátěrů vyžaduje dodržení minimální teploty ovzduší a podkladu při jejich aplikaci

Nátěry nesmí po určitou dobu zmoknout. Asfaltové nátěrové hmoty vyžadují během své aplikace minimální teplotu ovzduší a podkladu. Asfaltovými laky můžeme natírat jen suché podklady při teplotách nad +5 °C. Po hodině už mohou zmoknout.

Příprava podkladu před položením zateplovací vrstvy na ploché střeše (Folprecht, Brno). .: Příprava podkladu před položením zateplovací vrstvy na ploché střeše. foto: Právo/Lukáš Táborský a Folprecht Brno

Doba potřebná pro dokonalé zaschnutí asfaltových laků je však minimálně 24 hodin a pokud teplota poklesne pod +5 °C, může se prodloužit i na několikanásobek. Pracovat s asfaltovými tmely se může jen při teplotách podkladu nad +5 °C.

Volba vhodného nátěru

Výběr technologie nátěrového systému ovlivňuje skutečnost, zda se na povrchu střechy tvoří trvalé kaluže vody. V takovém případě nelze použít asfaltové suspenze GUMOASFALT - při trvalém ponoření totiž pod vodou praskají.

Vhodná je aplikace nátěrových systémů na bázi asfaltových laků a tmelů (RENOLAK ALN a REFLEXOL, popř. LUTEX ATN a REFLEXOL).

Dojde-li k havarijní časově omezené opravě vodotěsné izolace (např. po dešti nebo v zimě), použijeme nátěr modifikovaným asfaltovým tmelem LUTEX MOAT. I v tomto případě ale výhradně na vysušený podklad!

Opravy choulostivých detailů

Zárukou úspěšné opravy je nejen důkladná úprava podkladu, ale také pečlivá aplikace jednotlivých nátěrů. V předstihu opravíme každý choulostivý detail na střeše a vyspravíme všechna stávající defektní místa.

Musíme mít na zřeteli, že žádný sebedokonalejší nátěrový systém nezabrání zatékání do střešního pláště tam, kde se vodotěsná izolace napojuje na prorezavělé lemování atik, komínů z pozinkovaného plechu nebo nadstřešního zdiva.

K těmto účelům se doporučuje použít KONKOR 500 a GUMOASFALT SA-27.

K nátěrům střech se již půl století používají přípravky z produkce společnosti Paramo. .: Co se týče nátěrových hmot na střechy, je na trhu dobý výběr. foto: Právo/Lukáš Táborský a Paramo

Oprava střech v dobrém stavu

Pro střechy s vodotěsnou izolací v dobrém stavu je vhodná oprava pomocí suspenzí GUMOASFALT SA-12, SA23. Skladbu této vodotěsné izolace tvoří:

 • červenohnědá suspenze GUMOASFALT SA 23 - 0,7 kg/m2
 • asfaltová suspenze 3 vrstvy GUMOASFALT SA 12 - 0,7 kg/m2
 • asfaltový penetrační nátěr PENETRAL ALP - 0,3 kg/m2
 • stávající očištěná vodotěsná izolace z hydroizolačních pásů z oxidovaného asfaltu.

Oprava střech ve špatném stavu

V případech trvalého zavodnění střešní plochy a v havarijních situacích se doporučuje oprava izolace střechy nátěrem LUTEX MOAT, REFLEXOL ve skladbě:

 • reflexní nátěr REFLEXOL - 0,3 kg/m2
 • modifikovaný asfaltový tmel LUTEX MOAT -0,5 kg/m2
 • stávající očištěná izolace z hydroizolačních pásů z oxidovaného asfaltu.

Modifikovaný asfaltový tmel LUTEX MOAT lze zpracovat za studena při teplotě +5 °C. Díky tomu, že obsahuje lakový benzín, je zaručeno, že dojde při jeho aplikaci k narušení povrchu stávajícího dožilého asfaltového pásu a tmel tak bude dobře spojen s podkladem.

Správně provedený nátěr ploché střechy je zárukou spolehlivé ochrany proti povětrnostním vlivům na několik let (Paramo). .: Správně provedený nátěr ploché střechy je zárukou spolehlivé ochrany proti povětrnostním vlivům na několik let. foto: Právo/Lukáš Táborský a Paramo

Výhody plochých střech:

 • Rychlá montáž
 • Nízká cena
 • Mohou mít i další funkce - nabízejí plochy pro rekreaci, případně plochy pro dopravu
 • Lze je i využít pro zlepšení životního prostředí a ozelenit je
 • Umožňují propojení interiéru s exteriérem
 • Umožňují odlehčení stavby * Vyhovují snahám o zlevnění výstavby

Nevýhody plochých střech:

 • Při špatném návrhu nebo provedení dochází k zatékání, ztrátě tepelněizolačních schopností střechy a dalším poruchám
 • Vlivem poruch a jejich odstraňování dochází ke značným finančním ztrátám * Krátká životnost