Odkouření pro turbo kotle a kondenzační kotle

Firma REGULUS nabízí široký sortiment dílů odkouření pro velkou většinu turbo kotlů a kondenzačních kotlů prodávaných na našem trhu.

Systémy odkouření jsou v provedení souosém Ø 60/100 nebo Ø 80/125, kde se spaliny vedou vnitřní trubkou Ø 60 mm (Ø 80 mm) a vzduch pro spalování se nasává plechovou lakovanou trubkou Ø 100 mm (Ø 125 mm) nebo samostatným sáním vzduchu a výdechem spalin trubky Ø 80 mm. Sortiment obsahuje připojovací příruby, prodlužovací díly jednoduché a souosé, koncovky s výdechem spalin a sání vzduchu, kolena 45° a 90° jednoduchá a souosá, díly s inspekčními a odběrnými otvory, průchodky stěnou, průchodky střechou, komínky, vystřeďovací díly v komínovém tělese, těsnící kroužky a spojovací materiál. Jednotlivé díly se spojují násuvně a těsní se speciálními kroužky s břity. Montáž systémů se provádí podle podle příslušných technických norem, technických pravidel TPG, předpisů výrobce kotlů a návodu k montáži.

Výrobky jsou schváleny v souladu s Evropskou Směrnicí 89/106/EHS (Stavební výrobky) a odpovídají evropské harmonizované normě EN 1856-1:2003, pro hliníkové systémy odtahu spalin a evropské harmonizované normě EN 14471:2005, pro plastové systémy odtahu spalin.

Výrobky jsou certifikovány notifikovanou osobou ES č.0063 GASTEC CERTIFICATION B.V. s identifikačním číslem 0063-CPD-7967, pro systémy z plastu a s číslem 0063-CPD-7968, pro systémy ze slitin hliníku.


Příklad instalace Ø 60/100 svisle - 1. Komínek Ø 60/100, 2. Průchodka střechou šikmá, 3. Příruba Ø 60/100 s odběry
 
Příklad instalace Ø 80/125 svisle - 1. Komínek Ø 80/125, 2. Průchodka střechou šikmá, 3. Příruba Ø 60/100 na 80/125 s odběry

Obr. 1 - Příklady instalací odkouření Ø 60/100 a Ø 80/125


Příklad instalace 2 x Ø 80 sání vodorovně výdech svisle - 1. Komínek Ø 80 pro výfuk, 2. Průchodka střechou šikmá, 3. Trubka Ø 80, l = 1000 sací, 4. Koleno Ø 80, 90°, 5. Rozdělovač Ø 80 s odběry
 
Příklad instalace 2 x Ø 80 výdech komínovým tělesem - 1. Trubka Ø 80, l = 1000 vydušná nebo komínek, 2. Vystřeďovací díl Ø 80 do komína, 3. Spona Ø80 do komína, 4. Prodloužení Ø 80, 5. T-kus Ø 80 do komína, 6. Víčko pro odvod kondenzátu, 7. Hadice pro odvod kondenzátu, , 8. Držák do komína pro T-kus, 9. Dvířka komínová pro Ø 80

Obr. 2 - Příklady odkouření a provedení sání

Odkouření a přívod vzduchu "turbokotlů"

Systém potrubí je určen pro nekondenzační kotle s nuceným odtahem spalin s maximální teplotou na hrdle spotřebiče 200°C a přívodem spalovacího vzduchu. Odkouření je určeno pro vnitřní instalaci.

Nejběžnější sortiment je uveden v následující tabulce 1.


Tabulka 1 - Nejběžnější sortiment výrobků pro odkouření a sání vzduchu - výběr
z komponentů odkouření a sání vzduchu pro "turbokotle"

Odkouření a přívod vzduchu kondenzačních kotlů

Odkouření je určeno pro plynové nebo olejové (s max.0,2 % síry) nízkoteplotní a kondenzační kotle s maximální teplotou spalin v hrdle kotle 120 °C a v podtlakovém nebo přetlakovém provozu.

Nejběžnější sortiment je uveden v následující tabulce 2.


Tabulka 2 - Nejběžnější sortiment výrobků pro odkouření a přívod vzduchu
kondenzačních kotlů - výběr z komponentů

Autor: REGULUS spol. s r. o.

Zdroj: www.tzb-info.cz