PF 2009

Všem přeji jménem realizačního týmu hodně štěstí, zdraví a úspěchů jak v osobním tak profesním životě.

Rok 2009 se s velkou pravděpodobností ponese v duchu probíhající celosvětové ekonomické krize. Přeji Vám ať Vás její důsledky postihnou co nejméně.

Odpovědí na krizi může být snížení ekonomické náročnosti bydlení, které se velmi úzce váže na komplexní revitalizace bytových domů. Tyto aktivity se také mohou velmi výrazně podílet na obnově ekonomického růstu celé spolenosti. Naše aktivity tedy na straně jedné ušetří obrovské množství finančních prostředků, které souvisí energetickým provozem bydlení a na straně druhé pomáhají s nastartováním stavební výroby, která je barometrem stavu ekonomiky. Vše závisí na lidech - spolubydlících a spolumajitelích, lidí ve výrobě a stavbách, na úřadech a v neposlední řadě politicích.


A tak nám všem přeji, aby jsme se setkávali pouze s lidmi moudrými a čestnými a aby rok 2009 byl úspěšný.

 

Ing. Petr Němec