Plynová zařízení v budovách - VII

Jaké platí zásady pro umísťování plynových spotřebičů připojených na odtah spalin a odebírajících vzduch z místnosti, v níž jsou instalovány? Článek je doplněn celou řadou ilustračních obrázků, které napomohou k lepší orientaci v problematice. Je určen odborné veřejnosti z řad projektantů a montážních firem.

Jaké zásady platí pro umísťování plynových spotřebičů bez odtahu spalin v bytových prostorech?

V případě spotřebiče bez odtahu spalin se jedná o tzv. spotřebiče typu A, které odebírají vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a produkty spalování jsou odváděny do téhož prostoru.


Obr. 1 - Schematické znázornění větratelného prostoru kuchyně se spotřebičem typu A

I. ZÁKAZY UMÍSTĚNÍ

1. Koupelny a sprchové kouty
2. Skladiště potravin
3. WC
4. Ložnice, kromě případů bytových jednotek s jednou obytnou místností, např. garsonky
5. V prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu

II. POŽADAVKY NA OBJEM PROSTORU

1. Požadavky na nejmenší objem prostoru, v němž může být instalován plynový spotřebič, jsou uvedeny v následující tabulce:

Spotřebiče provedení A Nejmenší požadovaný objem místnosti m3
POLOŽKA I bez odsávacích zařízení nad spotřebičem v bytových jednotkách s více obytnými místnostmi v bytových jednotkách s jednou obytnou místností
II s odsávacím zařízením nad spotřebičem (např. digestoř) I. II. I. II.
1 plynový sporák s plynovou nebo el. troubou nebo vestavná jednotka s oddělenou vařidlovou deskou a plynovou troubou 20 15 50 37,5
2 samostatná plynová trouba nebo samostatný plynový vařič s dvěma hořáky 10 7,5 25 18,7
3 plynová chladnička 6 4,5 6 4,5
4 plynový průtokový ohřívač vody do příkonu 10 kW nebo zásobníkový ohřívač do příkonu 2 kW 20 15 20 15
5 plynový průtokový ohřívač vody do příkonu 10 kW, umístěný společně s plynovým sporákem s plynovou nebo elektrickou troubou nebo vestavnou jednotkou s oddělenou vařidlovou deskou a plynovou troubou 26 19,5 80 60
6 plynový průtokový ohřívač vody do příkonu 10 kW umístěný společně se samostatnou plynovou troubou nebo samostatným vařičem s dvěma hořáky nebo plynovou chladničkou 20 15 30 22,5

Tabulka 1 - Přehled prostorových požadavků na spotřebiče typu A

Při kombinaci spotřebičů pod podložkou 1, 2 a 3 se nejmenší přípustné objemy sčítají.

2. Pokud nemá místnost 1 nejmenší požadovaný objem, je možno ji propojit se sousední místností 2 neuzavíratelnou volnou plochou od podlahy až ke stropu o šířce nejméně 1 m nebo rovnocenným způsobem. Přitom musí být splněny následující požadavky:

  1. Objem místnosti V1 je nejméně 10 m3 a celkový objem obou místností V1 a V2 se rovná alespoň nejmenšímu požadovanému objemu, v daném případě požadovaných 20 m3
  2. Obě místnosti, 1 a 2, jsou alespoň přímo větratelné, např. oknem


Obr. 2 - Schematické znázornění propojení místností

Celý článek zde.

Autor: Ing. Jiří Buchta CSc., Ing. Miroslav Burišin

Zdroj: www.tzb-info.cz