Plynové hadice a připojování spotřebičů

Článek se zabývá správným napojením plynového spotřebiče (sporáku). Formou názorných obrázků je ilustrováno správné a špatné provedení tak, jak se s ním autoři v praxi velmi často setkávají. Čtenáři získají velmi rychle přehled nejen o související platné legislativě, ale i technických předpisech, které tuto problematiku řeší.

Jaké platí zásady pro připojování plynových spotřebičů?

Obecně platí, že k domovnímu plynovodu lze připojovat pouze plynové spotřebiče, u nichž byla prokázána shoda s požadavky dvou základních právních předpisů:

  1. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  2. Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Celý článek s obrazovými ukázkami naleznete zde

Autor: Ing. Jiří Buchta CSc., Ing. Miroslav Burišin

Zdroj: www.tzb-info.cz