Podlahy? Rychle a snadno suchou cestou

V bytové i občanské výstavbě se rychlost a kvalita dokončovaných staveb stává stále více aktuální otázkou. Výrobci stavebních materiálů vycházejí tomuto trendu vstříc a přinášejí nové materiály, technologie a systémy, které mají výstavbu urychlit a přitom dosáhnout požadovaných kvalitativních parametrů.

V tomto ohledu je jedním ze zajímavých řešení systém suchých plovoucích podlah.

Suché podlahy jsou plovoucí podlahy, kdy tuhý smontovaný podlahový dílec je oddělen od podkladní konstrukce mezivrstvou ze suchého podsypu, polystyrenu, dřevovláknité desky (hobry) či minerální izolace. Suché podlahy jsou vhodné do bytových a občanských staveb díky vynikajícím hodnotám bodového i plošného zatížení.

Používají se v novostavbách, ale hlavně jsou ideální pro rekonstrukce a sanace, zejména ve střešních nástavbách a půdních vestavbách. Malá hmotnost a nízká výška konstrukce je k tomuto využití přímo předurčuje.

Podlahy lze provádět jak na betonový podklad, tak i na dřevěné trámové stropy. Lze s nimi snadno vyrovnat i nerovnosti. Suché podlahy vyhovují náročným požadavkům na zvukovou a tepelnou izolaci a mají vynikající vlastnosti z hlediska požární odolnosti. Díky absenci mokrých procesů při realizaci nabízí rychlé, čisté a snadné řešení.

Hlavními konstrukčními prvky v těchto typech podlah jsou sádrokartonové nebo sádrovláknité desky (např. Rigidur). Sádrovláknité desky přinášejí oproti sádrokartonovým řadu výhod - jsou to vysoce pevné, nosné konstrukční desky, mechanicky mnohem odolnější, již z výroby impregnované a tedy vhodné i do prostor se zvýšenou vzdušnou vlhkostí (např. koupelny, kuchyně), hygienicky nezávadné a nehořlavé.

Podlahy ze sádrovláknitých desek Rigidur mají vysokou tvrdost a pevnost povrchu - vydrží např. zátěž kolečkových židlí, aniž by byly nutné dodatečné úpravy povrchu. Suché podlahy jsou ihned pochůzné po vytvrzení lepidel. Po cca 24 hodinách je možné podlahy uzavřít podlahovými krytinami. Přinášejí tedy značné zrychlení stavebních kroků při výstavbě.

Sádrovláknitá podlaha Rigidur

Suchá plovoucí podlaha je tvořená z hotových (slepených) prefabrikovaných podlahových dílců 1500 x 500 mm (tl. 20 nebo 25 mm). Dílce jsou vzájemně přesazeny tak, že po obvodu vzniká polodrážka, potřebná pro spolehlivé spojení sousedních dílců. Také je možné podlahu sestavit z jednotlivých sádrovláknitých desek (tl. 10 nebo 12,5 mm). Provádí se ze dvou vrstev navzájem slepených a sešroubovaných (sesponkovaných) desek přímo na stavbě.

Použitím různých druhů izolačních materiálů, volbou jejich tloušťky, popřípadě pomocí vyrovnávacího podsypu lze splnit širokou škálu stavebně-fyzikálních požadavků kladených na podlahu.

Přidává-li se podkladní izolační vrstva jako samostatný výrobek, je třeba volit vhodnou kvalitu a tloušťku materiálu s ohledem na projektované zatížení podlahy a hodnotu požadované tepelné či zvukové izolace.

Pro podkladní vrstvy suché podlahy Rigidur se používá pěnový polystyren EPS, popř. extrudovaný XPS:

  • pro tloušťku podkladní vrstvy max. 50 mm - EPS 100 Z (EPS 100 S)
  • pro tloušťku podkladní vrstvy max. 70 mm - EPS 150 S
  • pro tloušťku podkladní vrstvy max. 100 mm - extrudovaný polystyren (Perimetr)

Podlahy Rigidur se pokládají celoplošně na připravený, stabilní, dostatečně únosný a rovný povrch.

Celý článek zde.

Organizace: Rigips s.r.o.
Firemní článek

Zdroj: www.tzb-info.cz