Pojištění chaty nebo chalupy se vyplatí

„Chaty a chalupy jsou nemovitosti určené k rekreačním účelům. Často jsou vybudovány na odlehlých místech a zpravidla se využívají jen v určitých obdobích roku. Značná část z nich je postavena v blízkosti vodních toků. Pravděpodobnost, že dojde ke škodní události je proto poměrně vysoká a vhodná pojistná ochrana je pro majitele velmi důležitá,“ říká Marcela Kotyrová, manažerka vzdělávání a komunikace České asociace pojišťoven (ČAP).

Jak správně pojistit chatu či chalupu?

Žádná budova není naprosto nedobytná pro zloděje, ani neodolá přírodním živlům. To se týká i rekreačních objektů. Proto je i zde velmi důležité správně sjednané pojištění.
Pojištění rekreačních objektů se řídí stejnými zásadami jako pojištění staveb a rodinných domů. Pojistit je možné jak vlastní stavbu, tak i její zařízení. Platí zde však určitá specifika, se kterými by měl majitel objektu při jeho pojištění počítat.

Co a jak pojistit?

Základní pojištění rekreačního objektu se vztahuje především na takzvaný sdružený živel (požár, povodeň, sesouvání půdy, zřícení skal, tíha sněhu, zemětřesení, pád stromu) a na škody způsobené odcizením věcí krádeží vloupáním nebo loupeží a vandalismem. Současně je možné tato nebezpečí rozšířit formou připojištění, například o rozbití skel nebo škody způsobené nárazem dopravního prostředku.
Obvykle se pro stavbu stanovuje pojistná částka odděleně od zařízení, neboť se jedná o majetek odlišného charakteru, s rozdílnými sazbami pojistného, a škody na něm mohou vznikat nezávisle na sobě. Nicméně i obojí lze pojistit v rámci jedné smlouvy a záleží jen na konkrétní pojišťovně, v jaké formě toto pojištění nabízí.
Sazbu pojistného ovlivňuje výše pojistné částky, poměr zvolené spoluúčasti, rozsah sjednaných připojištění, svou roli hraje i lokalita místa pojištění.

Pozor na riziko povodní!

Na stanovení výše pojistného má významný vliv zda se objekt vyskytuje v povodňové oblasti. Obecně platí, čím vyšší stupeň povodňové zóny, tím vyšší může být pojistné. Dokonce nepojistitelným se může stát majetek, který se nachází v nejohroženější, tzn. čtvrté povodňové rizikové zóně.
Zájemci, kteří si chtějí ověřit, zda se jejich chata nebo chalupa vyskytuje v povodňové oblasti mohou využít systém „Povodňové mapy“ na www.cap.cz. Systém povodňových rizikových zón pokrývá celé území České republiky, respektive veškeré vodní toky, které jsou významné vzhledem k možnosti vzniku škody na majetku v důsledku zaplavení. „Zpřístupnili jsme veřejnosti nástroj, díky kterému si mohou například při koupi nemovitosti na celém území České republiky zjistit nebo ověřit, v jaké lokalitě se objekt nachází a jak tato zóna může ovlivnit pojištěn,“ doplňuje Marcela Kotyrová z ČAP.

Celý článek naleznete Zde

Zdoj: http://www.trendybydleni.cz/