Požadavky na technická řešení výtahů v bytových domech

Pokud jde o speciální požadavky na výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů v bytových domech, tak ty de facto neexistují. Výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů (dále jen výtahy) musí splňovat všechny požadavky přílohy 1 nařízení vlády č. 27/2003 Sb. (zavádí směrnici pro výtahy 95/16/ES), ať jsou tyto výtahy instalovány kdekoliv.

Jedná se o obecné konstrukční požadavky, které jsou následně rozpracovány do konkrétních konstrukčních řešení ve výše uvedených konstrukčních normách, které jsou harmonizovány ke směrnici pro výtahy. Jednoznačně musí být splněny požadavky evropské regulované sféry na výtahy a teprve tam, kde tyto požadavky neexistují, je možné využít požadavků národních předpisů a národních technických norem. Do této kategorie patří požadavky na stavby, požární ochrana, hluk. Závěrem lze konstatovat, že žádný rozdíl mezi novými výtahy instalovanými do nových staveb a výtahy instalovanými do stávajících staveb v rámci jejich výměny tedy není.

K odstranění provozních rizik zjištěných v rámci vykonání inspekčních prohlídek výtahů je možné využít dvojí cesty, a to:

celkovou výměnou starého výtahu za výtah nový, což je nejekonomičtější a skokově se výtah dostane do oblasti bezpečného provozu, nebo
použitím systému modernizace výtahu, kdy jsou provozní rizika odstraňována postupně formou provádění tzv. podstatných změn výtahů, kdy ale na výtazích zůstávají prozatím neřešená rizika až do doby uvedení konstrukce výtahu do souladu se všemi relevantními požadavky.

Celý článek naleznete ZDE.