Pozor, po zimě může být voda ve studni závadná!

Mít vlastní studnu je výhoda – voda je čerstvá a zadarmo. Podle vodohospodářů ale mohou být studny, především ty, které jsou využívané jen o víkendech na chatách, zdrojem zdravotních problémů.

O tom, že voda je špatná v řadě z nich, svědčí výsledky rozboru vzorků, které lidé v březnu přinesli do provozoven Moravské vodárenské v rámci Dne vody.

„Není-li o studnu pečováno, nemusí být jen levným zdrojem dobré vody, ale také zdrojem starostí a zdravotního rizika. Nyní po zimě je nejlepší čas, kdy zkontrolovat kvalitu vody ze studny,“ uvedla mluvčí Moravské vodárenské Helena Koutná. Jak zjistím, že je voda ve studni pitná? Pouze laboratorním rozborem fyzikálně chemických a mikrobiologických ukazatelů, které musí splňovat limity dané vyhláškou.

„Jinak chutná a na pohled křišťálově čirá voda může v sobě skrývat nebezpečí v podobě mikrobiálního znečištění. I chemické složení vody, kterou pijeme, je nutné znát,“ sdělila Koutná s tím, že provozovatel veřejných vodovodů pravidelnými kontrolami dbá na dodržování přísných limitů 24 hodin denně. Právě mikrobiální znečištění může lidem, kteří by takto znečištěnou vodu byť jen o víkendech pili, způsobit zdravotní problémy.

„Takto znečištěná voda může při dlouhodobém pití způsobit žaludeční a střední obtíže. Lidé by to rozhodně neměli podceňovat,“ upozornila Eva Čehovská z Krajské hygienické stanice v Olomouci. Pro kvalitu je podstatná i samotná poloha studny. Blízkost žumpy, septiku, hnojiště, silážních jam nebo odpadu uloženého v bezprostředním okolí je velkým rizikem toho, že zdroj nebude kvalitní. Je zapotřebí provádět technickou údržbu studní.

Jak na postupovat

„Je třeba kontrolovat zpevněné okolí, vodotěsnost krytu a technické zařízení pro odběr vody by se mělo kontrolovat alespoň čtyřikrát ročně. Samozřejmostí je ochrana studny před vniknutím živočichů a v případě šachtových studní jejich vyčerpání a mechanické vyčištění od sedimentů a nárostů,“ uvedla.

Jistotu, zda je voda ve studni, opravdu kvalitní a zdravotně nezávadná, dá akreditovaná laboratoř. Co je třeba k odběru? „V akreditované laboratoři si vyzvednout připravené, sterilní lahve, do kterých se provede odběr vody. Jak správně postupovat, sdělí pracovníci laboratoře,“ uvedla Koutná.

Při posledním Dni vody, kdy lidé měli možnost donést na pracoviště Moravské vodárenské vzorky ze studní a zdarma získat orientační rozbor, zjistili pracovníci laboratoří, že čtvrtina vzorků nevyhovuje. Nejčastěji kvůli množství dusičnanů. Odborníci nezjišťovali mikrobiologické znečištění.

Autor: Daniela Tauberová

Celý článek naleznete zde...

Zdroj: www.denik.cz