Přechod na smluvní nájemné

Ministerstvo pro místní rozvoj přináší další z pomocných kroků nejen pro obyvatele, kterých se letos dotkla zásadní legislativní změna v oblasti nájemního bydlení, ale i těm, kterých se tato změna bude týkat za dva roky.

V této části webových stránek MMR najdete hned tři nástroje. Prvním je stručný „Průvodce přechodem na smluvní nájemné“ , kterého jsme sestavili na základě dosavadních poznatků ze strany nájemců, pronajímatelů, médií i odborné veřejnosti. Tato publikace přináší přehledný souhrn všech souvislostí – změny zákona, vysvětlení pojmů, které je třeba v oblasti nájemného znát, parametry bytů a domů, možnosti jak porovnat výši nájemného Vámi pronajatého bytu s jinými byty v obci, a také vše, co může provázet případný soudní spor. Tedy jaké údaje a jakým způsobem bude pravděpodobně soud při případném soudním sporu zjišťovat. Druhým je již před časem zveřejněný stručný návod, jak v případě problematické životní situace získat státní pomoc určenou na úhradu nákladů spojených s bydlením a konečně třetím nástrojem je Mapa nájemného .

Tento projekt nemá v historii České republiky obdoby. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo informační systém, jehož prostřednictvím budou každému k dispozici údaje o nájmech v České republice, o jejich struktuře a výši. Cílem je sestavit ucelený přehled o výši nájemného dosahovaného v jednotlivých lokalitách. Aby mapy měly očekávanou vypovídací schopnost je potřeba sbírat stejné údaje ze zdrojů, které budou důvěryhodné a které umožní prověřování sebraných údajů.

Je třeba mít na paměti, že v ČR je z 900 tisíc nájemních bytů na 700 tisíc, které ještě 31. prosince 2010 podléhaly regulaci a z těchto bytů jich ještě více než 300 tisíc zůstává regulovaných do konce roku 2012. Velmi málo bytů je pronajímáno za opravdu smluvní nájemné. Proces sjednávání nových výší nájmů bude probíhat nepochybně několik let, než se nájemné v jednotlivých obcích ustálí na realitně stabilních hodnotách. Proto pro počáteční fázi sehrají významnou roli znalecké posudky. Pouze pro informaci uvádíme, že na vzniku podobné databáze v německých spolkových zemích se podílely nejrůznější zájmové organizace a místní vlády, a tvořila se po desetiletí.

Mapa nájemného bude obsahovat údaje z 639 měst a obcí nad 2000 obyvatel, u kterých k 1. lednu 2011 skončila účinnost zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájmu. U všech sídel budou zohledňovány: staří a technický stav domu, technologie výstavby domu, technický stav bytu a velikost bytu. Pro sídla nad 10 tisíc obyvatel přibude ještě poloha domu v rámci aglomerace. Pro každou z těchto charakteristik má Mapa nájemného tři různé kategorie, např. u technologie stavby je to panel, cihla, ostatní. V počátečním stavu Mapa obsahuje údaje z 10 procent všech zahrnutých obcí a měst a bude každý měsíc aktualizována. Průběh aktualizace můžete sledovat zde.

Velkou podporu má příprava Mapy nájemného u obou klíčových oborových organizací Sdružení nájemníků i Občanského sdružení majitelů domů. Do sběru dat se také snažíme zapojit i obce. V jejich případě však zohledníme určitá specifika sjednávání nájemních smluv daná rozdíly mezi komerčními pronajímateli a samosprávou.

Mapa nájemného je kompletní. Máme k dispozici unikátní systém, který nám umožní získávat, zpracovávat, zveřejňovat informace, které jsme měli k dispozici jen ze sčítání lidu a to ještě ve struktuře a obsahové formě, která popravdě příliš vypovídající nebyla. Teď nás čeká druhá fáze, nekonečná mravenčí práce s plněním odpovídajícími daty, jejich zpracováním opakovanou kontrolou zveřejňovaných údajů. Jen tak splníme další úkol, který před námi stojí – informační systém  poskytující použitelné informace pro všechny. Dokonce i pro potřeby sociální politiky. 
Chcete o mapě vědět víc? Otevřete si naše sekci často kladených dotazů.

Zdroj:

http://www.mmr.cz/getdoc/85da4c89-de6e-4f61-8d10-311f593b300a/Prechod-na-smluvni-najemne