Přihlaste svou fasádu do soutěže Fasáda Moravskoslezského kraje 2009

V Ostravě dne 19. ledna 2010 - Rekonstruovali jste na rodinném nebo panelákovém domě fasádu? Opravili jste fasádu firemního domu, obchodního centra nebo jiného správního či průmyslového objektu? Jste architekti, projektanti, dodavatelé stavebních materiálů, realizátoři, případně soukromí investoři těchto rekonstrukcí? V tom případě neváhejte! Už jen do 5. února můžete přihlásit rekonstruovanou fasádu do již osmého ročníku prestižní soutěže o nejkvalitnější a nejkrásnější fasádu Moravskoslezského kraje, která byla vyhlášena v polovině prosince loňského roku.


Cílem tohoto projektu je profesionálně vybrat, ohodnotit a ocenit dobře odvedenou práci na realizaci fasády objektu a zároveň vnést do povědomí široké veřejnosti představu o kvalitní realizaci fasády domu. A to s důrazem na kvalitu použité technologie a materiálu a především na práci a tvůrčí invenci architekta. Důležitou podmínkou pro přihlášení je umístění stavby v rámci Moravskoslezského kraje a dokončení fasády v roce 2009. Zároveň se nesmí jednat o novostavbu, pouze o rekonstrukci fasády.

„V uplynulém sedmém ročníku vybírala osmičlenná porota vítěze z celkem 76 objektů přihlášených do pěti kategorií - Rodinné domy, Panelové domy, Bytové domy, Správní a průmyslové objekty a nově také Energeticky úsporné projekty. Do finále pak bylo nominováno celkem 18 objektů a oceněny byly nakonec tři z nich," řekl Ing. Arch. Jan Zelinka, který je již pátým rokem předsedou odborné komise soutěže. V kategorii rodinných domů si prvenství za rok 2008 doslova vybojoval rodinný dům v Horní Lhotě, jehož architektonického ztvárnění se ujala architektka Dana Norská a rekonstrukce firma Adapo. V kategorii Panelových domů zvítězila červenooranžová fasáda paneláku v Havířově - Prostřední Suché, v ulici Jílová 1. A v poslední oceněné kategorii Správních a průmyslových objektů si cenu za první místo odneslo architektonické Studio Ranný Vítkovice, a to společně s investorem společností Vítkovice a realizátorem firmou Stavos Stavba. Ti všichni se totiž podíleli na několikaměsíční rekonstrukci více než stošedesátileté budovy vítkovického Rothschildova zámečku, jehož fasáda, z níž doslova dýchá kouzlo minulosti.

Loni se vůbec poprvé od zahájení soutěže organizátoři rozhodli přidat zcela novou kategorii pod názvem "Energeticky úsporný projekt", do níž mohli zájemci přihlašovat všechny rekonstruované fasády, které svým materiálovým složením, postupem prací či speciální technologií zvýšily energetické úspory samotného objektu," vysvětluje Ing. arch. Jan Zelinka, který dodává, že v této kategorii ani v kategorii Bytové domy nebyl však vítěz vyhlášen. „Shodli jsme se na tom, že žádná z nominovaných staveb v těchto kategoriích nedosahuje ve všech hodnocených kritériích, která jsou skutečně přísná, takových výsledků, abychom vyhlásili vítěze. Snad se to podaří některému objektu v letošním roce," dodává na závěr předseda komise této prestižní soutěže, jejímž cílem je profesionálně vybrat, ohodnotit a ocenit dobře odvedenou práci na realizaci fasády objektu a zároveň vnést do povědomí široké veřejnosti představu o kvalitní realizaci fasády domu. Více informací se dozvíte na www.fasadakraje.cz

Harmonogram soutěže:

15. 12. 2009           - Vyhlášení soutěže Fasáda Moravskoslezského kraje 2009

5.  2. 2010            - Uzávěrka přihlášek do soutěže

17. - 20. 2. 2010    - Prezentace přihlášených objektů na výstavě Střechy, pláště,

izolace na Černé louce v Ostravě

21. -26. 2. 2010     - Hodnocení přihlášených objektů porotou

1. - 5. 3. 2009       -  Nominace 5 objektů z každé kategorie do finále

Konec března 2010 -  Vyhlášení výsledků soutěže

Zdroj: www.fasadakraje.cz