Problematika bytového větrání

Článek shrnuje hlavní legislativní a normativní předpisy související s bytovým větráním v ČR. Autoři správně konstatují, že pro větrání bytů nejsou v naší zemi jednoznačná pravidla. K vyjádření účinku větrání na koncentrace oxidu uhličitého (produkovaného osobami) v bytě použili autoři program Contam 2.4.

Na příkladu dvoupokojového bytu jsou výpočtem v tomto programu stanoveny očekávané hodnoty koncentrace oxidu uhličitého pro různé varianty větrání a pro různou obsazenost bytu osobami v průběhu 24 hodinového simulovaného provozu bytu. V závěru článku je uveden návrh průtoků vzduchu pro několik provozních režimů hybridního větrání bytu, včetně představy o možnostech regulace výkonu větrání.

Celý článek zde 

Autor: Ing. Hana DOLEŽÍLKOVÁ, doc. Ing. Karel PAPEŽ, CSc.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB

Zdroj: TZB-INFO