Proč zateplovat pěnovým polystyrenem?

Při zateplování domů dochází k významnému snížení spotřeby energie a také ke snížení emisí CO2 do ovzduší. V Evropě se nejvíce energie, a to celých 40 % spotřebuje na vytápění a klimatizaci staveb. Pokud by se v Evropě řádně zateplily všechny stavby, bylo by možné ušetřit na energiích stovky miliard € ročně a snížit emise CO2 o mnoho desítek miliónů tun.

Podpora dotačními programy

V České republice je dnes zateplování výrazně podpořeno novým programem „Zelená úsporám". Podobně jako se tomu děje v západních zemích, dochází i u nás ze strany státu ke zvýhodnění investic, které směřují ke snížení spotřeby energií na vytápění. Program „Zelená úsporám" využívá pro financování projektů zdroje, které byly získány prodejem emisních povolenek. Proto i podmínky pro získání dotace vychází z požadavků, které byly z velké části dány dopředu a směřují k tomu, aby došlo k co nejvyšším úsporám. Zároveň musí být tyto podmínky pro investory splnitelné, jinak by program ztrácel smysl. Na hodnocení je zatím příliš brzy. Pozitivní je, že takový program vůbec vznikl a mimořádný ohlas jenom potvrzuje, že něco takového veřejnost již dlouho očekávala. Většina komentářů v mediích a také politikové tento program vnímají velmi kladně.

Podcenit zásady se nevyplácí

Při zateplení domu se vyplatí postupovat určitým způsobem a dodržet některé důležité zásady. Především je třeba si uvědomit, že se jedná o investici na desítky let. Už ze začátku by si měl investor ujasnit, jestli bude chtít využít dotaci od státu a tím i splnit požadavky, které sice jdou nad rámec současných hodnot např. tepelného odporu vnějších stěn, ale během několika let budou i tyto požadavky povinné. Proto je rozumné nechat zpracovat na zateplení domu energetický audit, který zjistí stav domu a určí, jaké požadavky je třeba splnit, jakých hodnot dosáhnout, aby vznikl nárok na dotaci. Poté je třeba nechat zpracovat projekt, který musí detailně vyřešit jednotlivá opatření, která je nutno provést. Dotační program je postaven tak, že je třeba splnit minimálně tři podmínky současně, např. zateplit fasádu, podlahy a vyměnit okna a zároveň je třeba snížit spotřebu energie minimálně o 40 % oproti původnímu stavu. Největší možnosti úspor nabízí právě zateplení fasády, resp. zvýšení tloušťky tepelné izolace na takovou úroveň, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot.

Výběr dodavatele

Po zpracování projektu následuje výběr stavební firmy. Přestože současná krize způsobila, že firem , které by mohly tyto práce provádět, je více než dostatek, existují i nadále obrovské rozdíly v kvalitě konečného provedení a v tom, jakou práci jednotlivé firmy odvádějí. Spolehlivou metodou, jak prověřit stavební firmu, jsou reference z již realizovaných zakázek. Rovněž u firmy, která je již na trhu mnoho let, je vyšší záruka kvalitně odvedené práce, než u začínající firmy. Při porovnávání nabídek jednotlivých firem rozhodně není nejlepší způsob vybírat budoucího dodavatele pouze podle ceny. Kývnout na podezřele nízkou cena bez prověření kvality firmy je velké riziko. Výhodou je také např. certifikace kvality podle ISO 9000, osvědčení od profesních sdružení, dodavatelů apod. Vhodné je při zadání projektu dohodnout s projektantem i jeho dozor na stavbě.

Materiály – pěnový polystyren

Na vlastní zateplení je možné úspěšně použít více tepelně izolačních materiálů. Mezi nejvíce používané patří pěnový polystyren, extrudovaný polystyren, minerální vlna a pěnový polyuretan. Výhodou všech těchto materiálů je především jejich výkonnost, tzn. schopnost zabránit úniku tepla a to, že jsou vyráběny průmyslově ve velkém množství a stálé kvalitě.
V případě zateplování fasád je v České republice nejpoužívanějším materiálem pěnový polystyren. Jeho podíl je kolem 90 %. Čím je to způsobeno? Především výhodným poměrem cena/kvalita a také základními vlastnostmi pěnového polystyrenu, pro které si jej stavební firmy tak oblíbily. Pěnový polystyren je velmi lehký, protože obsahuje 98 % vzduchu a přitom má vynikající mechanické vlastnosti. Žádný jiný materiál nemá při váze kolem 15 kg na kubický metr takovou pevnost. Je možno jej bez problémů brousit, řezat, lepit nebo kotvit hmoždinkami. Při všech těchto úpravách se polystyren chová velmi přátelsky, nevznikají žádné škodliviny, nedochází ke dráždění kůže, očí apod. Vzniká sice určité množství prachu a odpadu, ale k tomu dochází téměř při každém dělení stavebních materiálů. Pěnový polystyren je také velmi stabilní, po zabudování ve fasádě si uchovává po mnoho desítek let svoje vlastnosti a zaručí to, co od něj investor očekává - desítky let bude šetřit peníze.

autor: Ing. Jiří Kudlička, Sdružení EPS ČR


Zdroj: http://www.trendybydleni.cz/