Program EFEKT

EFEKT

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo pro rok 2016 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie (tzn. EFEKT). Cílem programu je seznámit širokou veřejnost s energetickým managmentem,  snížení energetické náročnosti, zvýšení úspory energie a mnoho dalšího. Celý program je zaměřen především na obce, města ale i na malé podniktelské projekty.

Více o programu EFEKT se můžete dočíst na oficiálních stránkám MPO ZDE.