Program PANEL opět aktivní!

Počínaje dnem 2. dubna 2008 (středa) lze opět podávat nové žádosti o podporu oprav, modernizací a rekonstrukcí panelových bytových domů v programu PANEL na pracovištích Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.
ádosti budou uspokojovány z prostředků rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2008. Předepsané náležitosti žádostí uvedené dále v informacích o programu PANEL zůstávají zatím nezměněné. Některé podrobnější informace k letošnímu průběhu program PANEL očekávejte v úterý dne 1. 4. 2008 zde na webových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení a na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s..

Státní fond rozvoje bydlení pokračuje v jednáních o dalším financování úrokových dotací v programu PANEL. Současně je projednávána otázka kriterií, na jejich ž základě by bylo možné, na základě novely nařízení vlády č. 299/2001 Sb., diferencovat výši poskytnuté dotace na úhradu úroků a zvýšit tak účinnost fungování programu.

Žádosti o záruky ČMZRB, a.s. jsou vyřizovány i nadále průběžně a bez omezení.

Zdroj: www.sfrb.cz