Program PANEL rozšířen i na nepanelové domy

Novelizace programu PANEL, kterou schválila česká vláda na svém zasedání na konci dubna, nově rozšiřuje státní podporu i na nepanelové domy a k rozdělení míry podpory v podobě dotací na úroky do tří skupin podle rozsahu opravy. Vyšší mírou je podporováno dosažení energetických úspor. Dotace státu se konečném důsledku podílí na krytí nákladů částkou v rozsahu 15 - 25 %.

Šance pro 600 000 bytů

Podpora je realizována Státním fondem rozvoje bydlení ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou od roku 2001 a je schválena (notifikována) Evropskou komisí. Doposud pomohla opravit cca čtvrt milionu bytů. Ambicí programu je během pěti let opravit dalších 600 tisíc bytů a tím i snížit emise CO2 na úrovni produkce dvou hnědouhelných tepelných elektráren. Podpora je poskytována z národních zdrojů ČR.

Zdroj: http://www.trendybydleni.cz/