Program Panel bude rozšířen, podpora státu pokračuje

Nejen o návrhu novely vládního nařízení, která výrazně rozšiřuje poskytování dotací z programu Panel, hovořili v diskusi s názvem Rehabilitace bytového fondu a změny ve stavebnictví v souladu s ekologickými a energetickými záměry státu ředitel odboru bytové politiky Ministerstva pro místní rozvoj Pavel Rakouš, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení Jan Wagner, obchodní ředitel Knauf Insulation Karel Klátil, manažer pro veřejný a neziskový sektor České spořitelny Jan Houdek, starostka městské části Brno-Nový Lískovec Jana Drápalová a zástupce Svazu měst a obcí a primátor města Kladno Dan Jiránek. Podpora státu při revitalizaci českého bytového fondu i nadále pokračuje.

V pražském hotelu Corinthia Towers se hodnotila účinnost dosavadních dotací, jejich provázanost a schopnost motivovat majitele nemovitostí k úsporám energie.

"Budovy se v celé Evropské unii podílejí na spotřebě energií ze 40 %. Tento podíl přitom můžeme jednoduchými cestami - například izolováním střech a obvodových stěn - snížit na polovinu. Izolace je nerychlejším a nejlevnějším řešením při snižování energetické náročnosti budov, průměrná roční úspora energie v zateplené budově je kolem 30 %.," podotýká Karel Klátil, obchodní ředitel firmy Knauf Insulation. Česká republika by podle jeho slov mohla snížením energetické náročnosti budov ušetřit ročně miliony korun.

Potvrzuje to i ředitel Státního fondu rozvoje bydlení Jan Wagner, který v úvodní přednášce poodhalil smysl státní politiky a způsoby motivace vlastníků budov k investicím do bytových domů. "Zateplené domy mají nejen přínos ekologický - snižují celkové emise CO2, ale i ekonomický - prodlužuje se jimi životnost budov, zvyšuje se tržní hodnota budovy a zároveň klesají provozní náklady, což má i pozitivní dopad na výši nájemného zejména v situaci, kdy bude regulace nájemného ukončena," řekl na úvod.

Hlavním bodem diskuse však bylo rozšíření stávajícího programu Panel a vysvětlení záměru předkladatelů novely vládního nařízení. "Ministerstvo pro místní rozvoj právě dnes (15. 4.) předložilo vládě rozšíření stávajícího programu Panel o dva hlavní body - rozšíření podpory i na nepanelové bytové domy a rozdělení státní podpory dle šířky revitalizace z hlediska úspory energií. Tím chce ministerstvo majitele bytových domů motivovat k širší rekonstrukci a tím i menší energetické náročnosti," uvedl Pavel Rakouš, ředitel odboru bytové politiky MMR.

Hovořilo se také o zkušenostech s programem Panel a o dalších možnostech obnovy bytového fondu. Primátor města Kladna Dan Jiránek navíc zmínil nejistou u cen materiálů v souvislosti s dotacemi. "Obávám se, aby vyšší objem peněz určený na zateplování nezpůsobil současně zvyšování cen zateplovacích materiálů a dalších stavebnin. Stejně tak úrokové dotace ze SFRB mohou banky využít jen k dalšímu zvyšování úroků," uvedl. Dlouholeté dobré zkušenosti s programem Panel prezentovala Jana Drápalová, starostka městské části Brna Nový Lískovec.

Státní fond rozvoje bydlení letos v rámci programu Panel na revitalizace panelových domů uvolní celkem 4,1 miliardy korun. "Podpora rekonstrukcí stávajícího bytového fondu je pro resort z několika hledisek klíčovější než podpora nové výstavby. Jen v panelových domech bydlí celá čtvrtina občanů České republiky, tudíž má zkvalitnění bydlení na sídlištích i široký sociální dopad," zaznělo unisono na panelové diskusi.

Celý článek naleznete http://energie.tzb-info.cz/

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/

Autor: Vlastimil Růžička