Program konference TZB-2008 - doprovodný program veletrhu Aqua-therm Praha 2008

Pražský veletržní areál - PVA Letňany, Hala 7, Beranových 667, Praha 9

Program:

Úterý 25.11.2008 → Energetická náročnost budov - legislativa - teorie - praxe

Garant dne: Ing. Renata Straková - TZB-info

 

Čas Program Přednášející
11.00 - 11.20 Úvodní slovo - představení dvouletého projektu TZB-info - Energetická náročnost budov Ing. Renata Straková
11.20 - 11.40 OPERAČNÍ PROGRAMY - ENB jako kritérium pro čerpání dotačních titulů Ing. Irena Plocková, Ministerstvo životního prostředí
11.40 - 12.00 Shrnutí a provázanost energetické legislativy a upozornění na případné novely  
12.00 - 12.40 Závěry z konference TZB-info: Nové prvky energetického hodnocení budov Ing. Renata Straková
12.40 - 13.10 Vliv projekce na úspory energie Ing. Vladimír Valenta
13.10 - 13.50 Švédská tepelná čerpadla v České republice Henrik Gustavsson
13.50 - 14.10 Úspory energie nebo peněz? Optimalizace projektů Mgr. František Macholda - EkoWATT
14.10 - 14.30 Komplexní rekonstrukce a revitalizace bytových domů - praktické zkušenosti Ing. Petr Němec
14.30 - 15.00 Soustava pro přípravu teplé vody ETA Hlinsko - porovnání plochých a trubicových kolektorů Jiří Kalina
15.00 - 15.30 Energetický monitoring + vyhodnocení - ukázka vyhodnocení měření účinnosti kotelny GEMINOX Kamil Svoboda
15.30 - 15.50 Výtahy a bezpečný dům Ing. Petr Němec
15.50 - 16.00 Nový mezifakultní studijní program Inteligentní budovy na ČVUT v Praze prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
16.00 - 16.20 Zlatý zavináč TZB-info - slavnostní vyhlášení ankety o nejlepší internetové stránky z oboru stavebnictví, úspor energií a TZB

 

Středa 26.11.2008 → Experimentální výzkum v technice prostředí

Garant semináře: doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.

 

Čas Program Přednášející
11.00 - 11.05 Úvodní slovo doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
11.05 - 11.30 Využití termovizní techniky v technice prostředí Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
11.30 - 11.50 Experimentální stanovení setrvačností náběhu a chladnutí otopných těles doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
11.50 - 12.10 Emise škodlivin do vnitřního prostoru při vytápění krbovou vložkou Ing. Aleš Hruška
12.10 - 12.30 Parametry vnitřního prostředí při velkoplošném vytápění a chlazení Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
12.30 - 12.50 Experimentální výzkum systému s tepelným čerpadlem a zemními vrty Ing. Robert Krainer
12.50 - 13.30 Testování solárních kolektorů a zásobníků Ing. Bořivoj Šourek
13.30 - 14.00 Dlouhodobý monitoring solárních soustav Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
14.00 - 14.20 Experimentální ověření radiačních vlastností světlých a tmavých zářičů Ing. Ondřej Hojer
14.20 - 14.40 Inteligentní vytápění průmyslových hal Ing. Miroslav Kotrbatý
14.40 - 15.15 Měření hluku kotelen a spalinových cest doc. Ing. Richard Nový, CSc., Ing. Miroslav Kučera
15.15 - 15.35 Vytápíme hnědým uhlím Ing. Jiří Šíma
15.40 - 16.00 Slavnostní předání Ceny Dr. Cihelky za rok 2007 Ing. Josef Hodboď

 

Čtvrtek 27.11.2008 → Výpočetní nástroje nejen pro stanovení energetické náročnosti budov

Garant semináře: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

 

Čas Program Přednášející
11.00 - 11.10 Úvodní slovo prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
11.10 - 11.30 Národní kalkulační nástroj - základní pomůcka pro nové hodnocení budov Ing. Miroslav Urban, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
11.30 - 11.50 Představení výpočtové pomůcky - ENERGIE 2008 doc. Ing. Zbyněk Svoboda, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
11.50 - 12.20 Představení výpočtové pomůcky - PROTECH Ing. Zdeněk Ryšavý
12.20 - 12.40 Využití simulačních nástrojů při analýze vlivu rekonstrukce panelových domů na kvalitu vnitřního prostředí Ing. Petr Kotek, Ph.D., EkoWATT
12.40 - 13.30 Elektromobily v denním životě Autoalternativa Mgr. Jaromír Vegr
13.30 - 14.30 Vydýchaný vzduch v interiérech - Protronix Dipl. Ing. Miloš Žáček
14.45 - 15.15 Zálohování oběhových čerpadel a příslušenství kotlů AaPS s.r.o. - Ing. Michal Titek
15.20 - 16.00 Infračervené topení jeho přednosti a využití v běžném životě UFO INFRARED s.r.o.

 

Pátek 28.11.2008 → Klimatizace a větrání

Garant semináře: Ing. Jiří Frýba

 

Čas Program Přednášející
10.30 - 10.50 Novinky roku 2008 uvedené na trh společností Janka-Lennox Ing. Radka Čapková
10.50 - 11.10 Nedostatky návrhů a realizací klimatizačních zařízení prof. Ing. František Drkal, CSc.
11.10 - 11.30 Smluvní zajištění zkoušek VZT zařízení Ing. Jiří Frýba
11.30 - 11.50 Využití energie k energetickému auditu prof. Ing. Karel Hemzal, CSc.
11.50 - 12.10 ZZT - vždy nebo dle užití? Ing. Marcel Kadlec
12.10 - 12.30 Použití nízkotlakého ejektoru v technologiích odsávání vzdušin Ing. Radislav Krupa
12.30 - 12.50 Větrání svařovny Ing. Jan Matějka
12.50 - 13.10 Požadavky na mikroklima vnitřního prostředí Ing. Zuzana Mathauserová
13.10 - 13.30 Provozně a energeticky úsporná VZT zařízení a systémy Ing. Jiří Petlach
13.30 - 13.50 Hodnocení tepelných čerpadel prof. Ing. Jiří Petrák, CSc.
13.50 - 14.10 Požární větrání budov Ing. Stanislav Toman

 

Pátek 28.11.2008 → Provozování systémů TZB v budovách

Garant semináře: Ing. Jaroslav Bambous

 

Čas Program Přednášející
14.30 - 15.00 Metoda a cíle Facility managementu Ing. Jaroslav Bambous
15.00 - 15.15 Počítačová podpora FM Ing. Milan Hampl
15.15 - 15.30 Požadavky TZB na údržbu Ing. Václav Hokeš
15.30 - 15.45 Tepelná čerpadla Ing. Petr Novotný
15.45 - 16.00 Netradiční zdroje tepla Ing. Václav Helebrant
16.00 - 16.15 Možnosti měření a regulace Ing. Jiří Sedláček
16.15 - 16.30 Čištění chladicích okruhů František Janda

 

Sobota 29.11.2008 → Vytápění a zateplování rodinných domů, výstavba nízkoenergetických a pasivních domů - MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Garant dne: TZB-info

 

Čas Program Přednášející
10.45 - 11.00 Úvodní slovo Ing. Miroslav Dostál / Ing. Libor Novák
11.00 - 11.30 Dotace na šetrné způsoby vytápění a zateplování rodinných domů Ing. Miroslav Dostál / Ing. Libor Novák
11.30 - 12.00 Nízkoenergetický či pasivní dům Centrum pasivního domu o. s.
12.00 - 12.15 Diskuse
12.15 - 13.00 Elektromobily v denním životě, Autoalternativa Mgr. Jaromír Vegr
12.15 - 13.00 Přestávka

13.00 - 13.15 Úvodní slovo Ing. Miroslav Dostál / Ing. Libor Novák
13.15 - 13.45 Dotace na šetrné způsoby vytápění a zateplování rodinných domů Ing. Miroslav Dostál / Ing. Libor Novák
13.45 - 14.15 Nízkoenergetický či pasivní dům Centrum pasivního domu o. s.
14.15 - 14.30 Diskuse