Proudové chrániče jsou nyní povinnou součástí každé zásuvky

Celosvětové statistiky potvrzují, že se zavedením proudových chráničů výrazně klesly počty smrtelných úrazů elektrickým proudem. Doposud byly proudové chrániče v domácnostech využívány jen omezeně, a to pro zapojení koupelen a venkovních spotřebičů, jako jsou čerpadla, sekačky a malé stavební stroje. Nově musí být proudovými chrániči vybaveny úplně všechny laikům přístupné zásuvky do 20 A v domovních instalacích.

Nová norma od února letošního roku

Každý nový a nově zrekonstruovaný rodinný dům, byt či kancelář musí být vybaven proudovými chrániči. Norma upravující ochranu před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 edice 2), která platí od února letošního roku, nařizuje instalovat tento ochranný prvek ke každému přístupnému elektrickému okruhu. Společnost Schneider Electric uvede v nejbližších dnech na trh jedinečný typ proudového chrániče Red Multi 9, který se vyznačuje dosud nebývalým uživatelským komfortem.

Ochrana majetku i života

„Princip proudového chrániče je jednoduchý a je založen na měření a porovnávání odtékajícího a přitékající proudu do obvodu. Chránič odpojí elektrický obvod v okamžiku, kdy část proudu odtéká mimo něj, třeba při dotyku člověka nebo při porušení izolace,“ vysvětluje Pert Bohušík z marketingového oddělení společnosti Schneider Electric.
Proudové chrániče jsou velice citlivé, fungují v rozsahu od 15mA do 30mA unikajícího proudu. Dokážou ochránit nejen život, ale i majetek před požárem vzniklým poruchou izolace. Jejich slabinou ale je, že pokud jsou instalovány centrálně, mohou způsobit nechtěné výpadky elektrospotřebičů a znehodnotit tak například zásoby potravin v ledničce či způsobit kolaps datové sítě.
Schneider Electric proto uvádí na trh nový typ proudového chrániče, který tento nedostatek již nemá. Jmenuje se Red Multi 9 a bude představen v březnu na mezinárodním veletrhu Ampér v Praze Letňanech. „Jeho předností je, že po obnovení parametrů sítě uvede obvod znovu do provozu a zapne tak odpojené elektrospotřebiče,“ objasňuje Pert Bohušík. Je to jediný typ proudového chrániče na trhu, který lze použít jako centrální chránič elektroinstalace bez ztráty uživatelského komfortu.

Který typ pro byt a rodinný dům?

Schneider Electric disponuje širokou nabídkou proudových chráničů pro všechny myslitelné aplikace. Pro byty a rodinné domy jsou nejvhodnější dvoupólové a čtyřpólové chrániče se jmenovitým proudem od 25 a 40 A. Jejich cena se pohybuje kolem 1000 Kč. Mezi nejžádanější doposud patřily chrániče Domae, které jsou používány spolu s jističi stejného označení.
Více o produktové nabídce Schneider Electric najdete na www.vypinac.cz

 

Zdroj: http://www.trendybydleni.cz/