Rekonstrukce zdravotně technických instalací v bytových domech stavěných před druhou světovou válkou I.

V domech stavěných před druhou světovou válkou se často setkáváme s nevyhovujícím řešením ZTI. Jedním z problémů je i skutečnost, že instalace v těchto domech nemají typová řešení, instalační šachty apod. Vlastnímu provedení rekonstrukce má proto vždy předcházet průzkum stávajících instalací a projekt.

V současné době je v centru pozornosti rekonstrukce panelových domů. Vzniká tak dojem, že rekonstruovat a modernizovat je nutné pouze panelové domy a u ostatních, často mnohem starších bytových domů, není rekonstrukce nutná. Rekonstrukce zdravotně technických instalací ve starých zděných domech je však často mnohem náročnější, protože stoupací a odpadní potrubí zde nejsou soustředěna v instalační šachtě, většina potrubí je vedena pod omítkou a pod podlahou podzemního podlaží. Potrubí z materiálů, se kterými se v těchto domech můžeme setkat, postupně dožívají (viz tab. 1). V domech stavěných před druhou světovou válkou se často setkáváme se zastaralým a dnes často nevyhovujícím řešením zdravotně technických instalací.


Tab. 1. Orientační životnosti instalací a technických zařízení

Vlastnímu provedení rekonstrukce má vždy předcházet průzkum stávajících instalací a projekt.

Celý článek zde

Zdroj: www.tzb-info.cz