Školení projektantů TZB

Pokrok, nové informace, produky, normy, doporučení, požadavky, vize …. .
Stále něco nového co specialisté – projektanti v každém oboru musí sledovat, vstřebávat a implementovat. Nejinak je tomu i v oblasti projekce technických zařízení budov – TZB.
Toto je hlavní důvod, proč jsme souhlasili s výzvou zorganizovat pro projektanty „školení“ v oblasti TZB. Navazujeme na obdobné akce, které jsme již organizovali. Uvědomili jsme si však, že nej prací člověk je živ. Předávání zkušenností a popravě i trocha odpočinku jistě každému prospěje. Akce jsme doplnili o společenský, tedy společný večer s možnosti diskuzí a aktivního odpočinku v duchu „Kdo si hraje nezlobí“.

Více informaci