Společnost Schiedel vyhlašuje již 3. ročník úspěšné studentské soutěže

(Praha) Schiedel, a.s. společně se společností Centrum pro podporu počítačové grafiky vyhlašují již 3. ročník soutěže „Můj rodinný dům", která je zaměřena na studenty středních odborných škol v ČR, kteří se v rámci svého studia připravují na povolání projektanta či architekta. Stejně jako minulé ročníky byla soutěž vyhlášena na počátku školního roku 2009. Vítěze pak vyhlašovatelé oznámí v dubnu 2010 v rámci brněnského veletrhu IBF.

V rámci odborné soutěže budou oceněni ti studenti, kteří vytvoří svou vlastní koncepci rodinného domu, který vedle svých architektonických a technických kvalit nabídne obyvatelům i stále žádanější přívětivé prostředí se zaměřením na optimální zabezpečení jedné ze základních životních potřeb člověka - tepla. Tyto studentské projekty by měly být vypracovány s užitím moderních CAD technologií.

Soutěž si i v letošním roce klade za cíl motivovat studenty v detailnějším seznámení s problematikou odvodu spalin od spotřebičů, řešením aktuálních problémů přívodu a výměny vzduchu ve stále těsnějších objektech a v neposlední řadě také umožnit studentům kreativní použití technologie virtuální budovy ArchiCADu včetně využití inteligentních GDL knihoven ke ztvárnění zadání a následnému vygenerování technické dokumentace. „Vlastní GDL knihovny vyvíjíme od roku 2005 a postupně je dáváme k dispozici projektantům, architektům a díky této soutěži i studentům jako účinný nástroj pro jednoduchou aplikaci v projektech. Aktuální GDL knihovny Schiedel jsou k dispozici na našem webu www.schiedel.cz a tamtéž lze najít i podrobné podmínky soutěže," řekl Vojtěch Policar, ředitel společnosti Schiedel, a. s.

Také letos stanovili organizátoři soutěže nosné téma, o které by se měl každý soutěžní projekt opírat. Soutěž má tedy název: „Jak si dnes představuji svůj ideální dům."
Projekt samostatného rodinného domu pro výstavbu v ČR by měl zohledňovat aktuální trendy ve vytápění rodinných domů, být šetrný vůči životnímu prostředí a zároveň zajistit uživateli nezávislost na jednom druhu paliva a na předpokládaných nebo možných změnách cen a dostupnosti energií v budoucnu. Bude tak mimo jiné mapovat nastupující generaci stavebních odborníků, kteří spojením rolí investora - stavebníka a současně projektanta naznačí trendy, které se mohou v oblasti individuální výstavby v budoucnu projevit.

Soutěžící budou motivováni finanční odměnou v případě umístění:
1. cena 15.000 Kč
2. cena 9.000 Kč
3. cena 6.000 Kč
Je rovněž počítáno s odměnou pro vedoucího projektu, který v případě umístění svého žáka získá poukaz na víkendový pobyt pro 2 osoby.
Přihlášky je možno podávat do konce listopadu 2009, návrhy pak do konce března 2010.

Více k informací k soutěži naleznete na webových stránkách zadavatelů - Schiedel, a. s., Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s. r. o.


Informace k vyhlašovatelům soutěže „Můj rodinný dům"

Schiedel, a.s. je vedoucí společností na českém trhu zabývající se komínovou problematikou. Nabízí komplexní ucelený sortiment výrobků a technologií pro řešení odvodu spalin od všech druhů spotřebičů v bytových i nebytových objektech. Firma Schiedel totiž těží z více než šedesátiletých zkušeností v oboru a díky univerzálním i speciálním komínovým systémům vychází vstříc stoupajícím nárokům na ekologické a energeticky i ekonomicky úsporné vytápění a ukazuje nové cesty v oblasti komínové techniky.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o. se mimo spolupořádání soutěže „Můj rodinný dům" profiluje jako dodavatel softwaru pro stavební průmysl. Nabízí CAD software projektantům, architektům, stavebním inženýrům a ostatním odborníkům ve stavebnictví. Dodává na náš trh 2D/3D integrovaný projekční systém ArchiCAD, na který navazují software pro facility management systém ArchiFM a nástroje GDL (Geometric Description Language) pro vytváření elektronických katalogů stavebních výrobků.
„A právě náš 2D/3D integrovaný projekční systém ArchiCAD 11 CZ si mohou studenti stáhnout zdarma z webových stránek http://eduregistration.graphsoft.com. Vypracované soutěžní návrhy v systém ArchiCAD 11 CZ nakonec posoudí nejen zástupci obou pořádajících společností, ale i další odborníci z praxe. Z akademické obce se rozhodování zúčastní Jaroslav Kuba, vedoucí katedry TZB VŠB Ostrava, zástupcem odborných médií bude šéfredaktor portálu eArchitekt Petr Vaněk," dodává Ing. Tomáš Lejsek, ředitel Centra pro podporu počítačové grafiky.


Zdroj: TZ Schiedel, a.s.

http://www.schiedel.cz/