Spory mezi sousedy je nejlepší řešit okamžitě

Doba, kdy sousedé společně trávili víkendy a půjčovali si drobnosti z kuchyně, jsou nejspíš definitivně pryč. Téma sousedksých vztahů velmi výrazně zaznívalo i v rámci posledního průzkumu mezi zákazníky společnosti Finep. Celých 23 procent pražských zákazníků této společnosti uvádí jako silný impuls ke změně bydlení špatné sousedské vztahy. Letošek tak není výjimkou v trendu zhoršování mezilidských vztahů. Příčiny sporů se různí, ale jedna zásada platí vždy: když nastanou problémy, měli bychom je řešit důsledně a hned od počátku.

Nejčastější příčinou sousedských rozporů je nadměrný hluk

Z průzkumu vyplynulo, že sousedé se nejčastěji obtěžují nadměrným hlukem. Následují špatné hygienické návyky, obtěžování pachy, sousedské naschvály a hrubé chování. „Lidem často vadí štěkající psi, k hlučným dětem jsou tolerantnější. Velkou nevoli budí znečišťování společných prostor a nevhodné chování. Podle líčení řady zákazníků jeden nebo dva problémoví sousedé dokážou ze solidního bydlení udělat dům hrůzy,“ uvádí Pavla Temrová, tisková mluvčí společnosti Finep.

Problémy především na sídlištích a ve starých činžovních domech

Na sousedy si nejvíce stěžují lidé ze sídlišť a starých činžovních domů. Stížnosti majitelů novostaveb jsou spíše výjimečné. „Pro obyvatele novostaveb je bydlení trvalé a váže většinu jejich prostředků. Dobré vztahy se sousedy jsou pro ně velmi důležité. Na sídlištích a v činžovních domech už často odešli původní majitelé a své byty začali pronajímat. Nájemníci se pak v anonymním prostředí chovají tak, jak by si ve svém nikdy nedovolili,“ odhaduje příčinu Pavla Temrová.

Celý článek naleznete zde

Zdroj: http://www.trendybydleni.cz/t.py