Správná volba vhodné krytiny

Při výběru vhodné krytiny je důležité zvolit správný typ pro daný objekt. Je důležité zohlednit několik rozhodujících faktorů jako je minimální spád krytiny, tvar střechy, únosnost krovu, prostředí, ve kterém se objekt nachází atd. Firma Lindab dodává na trh několik druhů krytin, vždy se jedná o plechové krytiny s povrchovou úpravou. Kombinace žárově pozinkované oceli a kvalitní povrchové úpravy s polyesterového laku vytváří lehkou a zároveň pevnou krytinu s dlouhou životností.

Nejčastějším typem krytiny na rodinných domech je krytina skládaná. Současný trh nabízí alternativy, které svým vzhledem dokonale napodobují tento tradiční typ zastřešení, ovšem s vlastnostmi, které díky moderním materiálům a technologiím umožňují použití v řadě případů, jako jsou rekonstrukce, nebo střechy s nižším spádem, kde je použití skládané krytiny značně komplikované, nebo nemožné. Krytina ze švédského ocelového plechu s barevnou povrchovou úpravou Lindab Topline má výšku vlny 42 mm, což je nejvíce na trhu u tohoto typu, a z dálky je v podstatě k nerozeznání od klasické taškové střechy. Díky své nízké hmotnosti nachází uplatnění i na rekonstruovaných objektech aniž by bylo třeba nákladné úpravy krovů. Vybírat můžete z 19 barevných odstínů, včetně metalických barev (stříbrná, měděná, antracitová).

Tvar střechy a vhodnost použití

Výběr typu krytiny vzhledem k tvaru a složitosti střechy je velmi důležitý. Při nevhodně zvolené krytině nám mohou vzrůst cenové náklady spojené se složitostí pokládky, velkým množstvím prořezu a také se v budoucnu mohou projevit problémy se zatékáním v nevhodně vyřešených detailech střechy. V horských oblastech, kde jsou náročné klimatické podmínky, je výběr krytiny o to podstatnější. Při návrhu tvaru střechy je potřeba mít na paměti, že s každým detailem v podobě úžlabí nebo prostupu střešním pláštěm se zvyšuje riziko se zatékáním. Krytina Lindab Topline je vhodné řešení pro střechy v horských oblastech, vzhledem k minimálnímu počtu spár a také vzhledem k velmi nízké hmotnosti, která je 5 kg/m2. Díky nízké hmotnosti nám krytina nepřitěžuje krovy ani v zimních měsících kdy nám na střeše leží i několik tun sněhu. Pro složitější tvary střech a ještě nižší sklony je pak skvělým řešením drážková krytina Lindab Seamline.

Použití pro rekonstrukce střech

Při rekonstrukci starších krovů a výměně krytiny se často využívá Krytina Lindab Topline a to pro svou nízkou hmotnost. Lehká krytina Lindab Topline je vhodným řešením pro rekonstrukci střech z azbestocementových šablon, kde je použití těžkých krytin vyloučeno, protože krovy již byly dimenzovány pro lehkou krytinu. V případě rekonstrukce střech, kdy betonovou nebo pálenou krytinu nahradíme lehkou krytinou Lindab Topline a odlehčíme tak staré konstrukci krovu, se často vyhneme nutné výměně nedostatečně dimenzovaných částí dřevěného skeletu krovu. Díku tomu, že krytina tvarově připomíná skládané tašky, je zároveň zachován charakter budovy a soulad s okolní zástavbou.

 

Minimální spád krytiny

Minimální spád, který je u krytiny Lindab Topline 14°, zaručuje správnou funkčnost krytiny a dlouhou životnost. Tento spád je zvolen vzhledem k dostatečnému odtoku vody a zamezení usazování nečistot na povrchu krytiny. I při takto nízkých sklonech tvoří krytina Lindab Topline vodotěsný plášť. To je zaručeno přesnou profilací krytiny během výroby na výrobních linkách, které jsou pravidelně seřizovány, a tím je zajištěno velmi přesného zpracování taškových tabulí. Díky tomu do sebe taškové tabule přesně zapadají, není třeba korigovat nepřesnosti během pokládky a výsledná střešní plocha vytváří celistvý vodotěsný plášť bez viditelných míst napojení. Nejen přesnost výroby, ale také systém pojistných vodních drážek zaručuje dokonalou vodotěsnost. Krytina Lindab Topline je opatřena dvěma pojistnými vodními drážkami, které zamezuji zatečení pod krytinu v místě přeložení.

Velkoplošné projekty

Vzhledem k tomu, že se krytina vyrábí přesně na míru krovu a to v pásech dlouhých až 6140mm, je pokládka velmi snadná a rychlá. Krytina se tak přímo nabízí pro použití na velké plochy střech (školy, obchody, bytové domy) kdy i při pokládce několika stovek metrů čtverečních je průběh montáže velmi rychlý. Krytina Lindab Topline, je také součástí řady Lindab roof, což je komplexní systém pro zastřešení plochých střech (panelové domy), kdy se nad stávající plochou střechou vytvoří šikmá, valbová nebo sedlová střecha. Nosnou konstrukci zde tvoří tenkostěnné profily a střešní pláště tvoří krytina Lindab Topline, případně trapézový plech Lindab Coverline. Díky lehké krytině a konstrukci z tenkostěných profilů Lindab je zatížení na 1m2 plochy cca 10kg, Pokud nám to objekt dovolí, dají se tak vytvořit i nové obytné podkrovní prostory.

Autor: Marek Dítě

Zdroj: TZ Lindab

www.lindab.cz