Stát zrušil úvěry na opravy bytů, zbývá jen půjčka pro mladé

Úroky vzrostly, banky jsou při poskytování hypoték i mnohem opatrnější než dřív. O to víc vynikají podmínky až třísettisícové půjčky, které stát poskytuje mladým do 35 let. Je to nesporně nejvýhodnější půjčka v Česku na nákup nebo výstavbu bytů a domů. Tento úvěr je již poslední státní půjčkou na bydlení. Úvěry mladým na rekonstrukci a opravy bytů a domů se totiž od 1. ledna 2008 už neposkytují.

Mladí musí dříve než kdy jindy vážit každou korunu. Státní půjčka je ve výši pouze třista tisíc. foto: archiv ČSOB

Vzhledem k výši této půjčky, která se poskytuje již čtvrtým rokem, je ale nutné ji doplnit hypotékou nebo úvěrem ze stavebního spoření.

Pevný úrok u státní půjčky je výhodou

Hlavní předností až třísettisícové půjčky je mimo jiné nízký, dvouprocentní úrok, neměnný po celou dobu splatnosti, to je po dobu až dvaceti let. Pro srovnání, průměrný úrok letos nově poskytnutých hypoték se pohybuje nad pěti procenty ročně. Při maximální třistatisícové státní půjčce činí měsíční splátka pouhých 1515 korun měsíčně.

Kromě toho za dítě, které se narodí nebo je osvojeno od poskytnutí úvěru do jeho splacení, se snižuje nesplacený zůstatek jistiny o 30 000 korun. Odečet 30 000 korun nelze uplatnit jen při získání družstevního bytu formou převodu členského podílu.

Předčasné splacení je možné

Další peníze se ušetří tím, že úvěr je zcela bez poplatků za poskytnutí a vedení.
Tím ale není výčet výhod u konce. Úvěr lze například kdykoli mimořádně splatit – částečně nebo zcela. Pokud se rodina dostane do finančních problémů, například z důvodu ztráty zaměstnání, nebo nemoci, lze splácení přerušit, a to až na dva roky. Pak lze půjčku splácet až 22 let.

Mladí mohou z vážných důvodů požádat i o odklad splácení až o 10 let. V takovém případě se ale po celou dobu platí úroky a musí se dodržet maximální doba splatnosti dvacet let.

Půjčku lze využít na koupi i výstavbu

Půjčku lze získat na výstavbu či koupi bytu nebo rodinného domu s jedním bytem a na získání družstevního bytu formou převodu členských práv a povinností. Byt může být získán i na základě změny současné stavby, například přístavbou. Žádné limity, jako cena nemovitosti či velikost podlahové plochy, nejsou stanoveny.

Půjčku nelze dostat například na koupi stavebního pozemku, zaplacení projektové dokumentace, na venkovní úpravy okolí stavby, venkovní bazén, plot, samostatnou garáž či volně stojící nábytek.

Půjčku mohou získat manželé nebo jednotlivec. U manželů alespoň jeden z partnerů nesmí dovršit v roce podání žádosti 36 let, dítě není podmínkou. Kdo nežije v manželství, musí také splnit podmínku věku, ale navíc musí pečovat aspoň o jedno nezletilé dítě.

 

Kdy můžete půjčku dostat

Na poskytnutí půjčky není právní nárok. I u této půjčky se zkoumá, zda má žadatel takové příjmy, aby byl schopen úvěr splácet. Ten musí být i zajištěn. Nejčastěji se používá ručitelský závazek jednou osobou, ve složitějších dvěma osobami. V úvahu přicházejí i jiné formy ručení.

Nepoužívá se ručení nemovitostí. A to zejména proto, aby žadatel o úvěr mohl získat třeba ještě hypoteční úvěr v bance.
Úvěr nelze poskytnout, je-li žadatel, jeho manžel nebo manželka vlastníkem bytu, bytového domu, rodinného domu nebo nájemcem družstevního bytu.

Dejte si ale pozor na přílohy

Žádost o úvěr se podává Státnímu fondu rozvoje bydlení (SFRB), který doporučuje zasílat žádosti poštou. Buď na pracoviště v Praze (Dlouhá třída 13, 110 00 Praha 1, tel. 221 771 611), nebo v Olomouci (Dolní náměstí 9, 771 00 Olomouc, tel. 585 206 121). Formuláře žádostí jsou k dispozici například na webu SFRB (www.sfrb.cz). Všechny úkony související s vyřízením půjčky lze ve většině případů vyřídit korespondenčně.

Každý žadatel by si měl dát zvláště pozor, aby nejen dobře vyplnil samotnou žádost, ale připojil všechny vyžadované přílohy, jejichž seznam najde v závěru tiskopisu žádosti.

Pokud chce například stavět dům, musí připojit mimo jiné doklady od stavebního úřadu, pokud byly v průběhu stavebního řízení vydány, tedy pravomocné stavební povolení či ohlášení a případný souhlas s ohlášenou stavbou, pokud byl vydán. Při koupi bytu nebo domu je nutné předložit kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí. Bez potřebných příloh nemůže být úvěrová smlouva uzavřena.