Střechy Praha 2008

Stále zřetelnější je snaha využívat i prostoru střech. V ideálním případě dochází jak k praktickému využití plochy střechy, tak k vytvoření příznivějšího mikroklimatu na střeše pomocí zeleně. I proto jsme se zeptali Ing.Klasové z Tondach ČR jak má zákazník postupovat chce-li bezchybnou střechu například se solárními kolektory.
Z OBORU STAVBA A ENERGIE:

Střecha je konstrukce, na kterou se klade stále více požadavků, které je možno splnit širokou škálou materiálů a komplexních řešení jak po staletí osvědčenými, tak i moderními postavenými na nejnovějších technologiích. Hlavním hlediskem bývá, zda má jít o střechu „těžkou“ nebo „lehkou“. Těžké střechy z pálené nebo betonové krytiny obvykle vynikají trvanlivostí a dobrými akustickými vlastnostmi. Lehké střechy nemají zase takové nároky na únosnost krovu což bývá rozhodující třeba v případě náhrady azbestocementové krytiny. Lehké a tmavé střechy se také rychleji ohřívají, takže při špatné izolaci se podkroví rychleji přehřívá. U lehkých střech je ve vyšších oblastech vhodná hladká krytina a větší sklon, aby se na střeše neudržely větší vrstvy sněhu. Střecha také není jen krytina, součástí je oplechování, okapy, střešní výstupy, prostupy pro odvětrání a komíny, takže na veletrhu je příležitost všechny prvky detailně prohlédnout a vzájemně porovnat.

V důsledku zabírání přírodního prostoru pro novou výstavbu je snaha ve větší míře využívat i prostoru na střechách. V ideálním případě dochází jak k praktickému využití plochy střechy, tak k vytvoření příznivějšího mikroklimatu na střeše pomocí zeleně. Zelené střechy mohou být buď extenzivní nebo intenzivní. Vegetace extenzivní střechy je prakticky bezúdržbová, sestává z nízkých odolných suchomilných trvalek, které vytvoří souvislý koberec na střechách se sklonem do 20°. Je to levné řešení, zatížení střechy od souvrství 10 - 15 cm není velké, kromě kontroly čistoty odtokových kanálků není třeba žádné údržby, protože pro plevele je prostředí na extenzivní střeše příliš nepříznivé.

Intenzivní střechy mají běžnou zahradní vegetaci jako trávník nebo malé keře vyžadující zálivku, hnojení a trvalou péči. Nutností je únosná plochá střecha, protože tloušťka souvrství je od 30 do 100 cm. Pod vrstvou substrátu obsahujícího živiny je hydroakumulační vrstva např. ze sypkého substrátu, minerálních desek nebo plastových profilovaných desek, kde je část srážkové nebo zálivkové vody zadržena. Pod ní je filtrační vrstva z geotextilie zabraňující zanesení následné drenážní vrstvy. Drenážní vrstvou z kameniva nebo plastových perforovaných prvků je přefiltrovaná voda transportována k dešťovým svodům. Pod těmito vrstvami je hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů a další již běžná skladba střešního pláště.

Celý článek ZDE 

Autor: redakce TZB-Info

Zdroj: www.tzb-info.cz