Sympozia v Praze

Ve dnech 6. - 8.11.2007 jsme realizovali v Praze sympozia na téma rekonstrukce a revitalizace bytových domů.

Přes rostoucí zájem o informace jsme byli mile překvapeni celkovýn počtem posluchačů.

Za tři dny konání se sympozií zúčastnilo téměř 300 posluchačů z řad zástupců BD, SBD, SVJ, obcí a sprácvovských organizací.

Mezi nejpříjemnější informace, které jsme mohli posluchačům sdělit, bezesporu patřila zpráva JUDr. Wagnera ze SFRB, že i v roce 2008 bude program PANEL fungovat.Více o podmínkách tohoto programu pro rok 2008 přineseme jen co zjistíme bližší ověřené informace.