Tepelná čerpadla a solární soustava nahradila topný olej v ZŠ Lukavec

Městys Lukavec leží v krajině obklopen lesy a polnostmi nastupující Vysočiny, v severozápadním koutu stejnojmenného kraje. Obdobně jako v dalších lokalitách kraje Vysočina není ani zde vedena plynofikace. Vytápění budov v regionu tak zabezpečují vesměs pevná či kapalná fosilní paliva. Městys Lukavec vsadil na nový koncept a technologie využívající čistých obnovitelných zdrojů energie.

Cesta úspor, hospodárného nakládání s energií, omezování ekologické zátěže okolního prostředí, emisí skleníkových plynů a snižování energetické závislosti na energetických dodávkách je i základní představou České republiky i Evropské unie.

Základní a mateřská škola Na Podskalí v Lukavci začala koncem léta 2008 využívat tepelná čerpadla typu země-voda a sluneční energii k vytápění komplexu školy i k přípravě teplé vody.

Původní zdroj - kotle na lehký topný olej (LTO) byly uvedeny do stavu tzv. studené zálohy a budou sloužit i jako doplňkový zdroj při extrémně nízkých teplotách v zimním období. Nová technologie využívající obnovitelné zdroje tak nahrazuje kapalné fosilní palivo, jehož nepříjemné zplodiny vznikající při spalování již nebudou znečišťovat okolí školy. Cena LTO byla navíc pro městys Lukavec velmi problematická a v posledních letech strmě rostla. Systém vytápění a výkon tepelných čerpadel byl propočten a doporučen energetickým auditem s ohledem na potřeby tepla komplexu ZŠ a MŠ. Vzhledem k prostoru přilehlého hřiště byla zvolena technologie tepelných čerpadel země-voda, kdy jako zdroj nízkopotenciální energie slouží suché vrty. Tepelná čerpadla jsou vhodně doplněna solárním systém, který od jara do podzimu slouží k ohřevu vody a v topné sezoně k přitápění. Instalací tepelných čerpadel a solární soustavy došlo k významným energetickým úsporám, které se dle propočtů energetické auditorky pohybují na úrovni cca 870 GJ za rok.

 

Celý článek naleznete Zde
Zdroj: http://www.tzb-info.cz/