Tepelné izolace a jejich dopady na životní prostředí

Většina studií a rozborů stavebních materiálů, v našem případě tepelných izolací, zkoumá a porovnává tyto materiály výhradně z technického hlediska. Osobně jsem přesvědčen, že v souvislosti s dnešní ekonomickou, ale především dlouhotrvající energetickou krizí je pouhé porovnávání technických parametrů tepelných izolací nesprávné - nedostatečné. Nehledě na fakt, že metodiky měření technických vlastností tepelných izolací jsou zastaralé a nejsou schopné postihnout materiálově rozdílné složení jednotlivých typů tepelných izolací.

Příklad: Požární odolnost minerálních a skleněných rohoží je dle testu podstatně lepší, než je tomu u celulózové izolace TEMPELAN. Přesto při praktickém testu udělá plamen do minerální izolace díru během několika sekund, zatímco celulózová izolace TEMPELAN vydrží teplotu i 1.800 °C několik minut bez většího poškození. O to větší překvapení pak čeká zvídavého klienta, když zjistí, že celulózová izolace je zařazena do požární třídy E - stejně jako polystyrén, který degraduje již při 110 °C.

Dalším zajímavým parametrem je součinitel tepelné vodivosti - Lambda = 0,039 W/mK

Všichni víme, že minerální a skleněné rohože jsou vyrobeny z tepelně velmi dobře vodivých vláken, zatímco celulózová izolace je vyrobena z vlákna, které je samo o sobě téměř tepelně nevodivé. Proto asi sedí například rybáři u vody na novinách a ne na skleněné destičce.

Na technické univerzitě v USA v Colorado se rozhodli rozdílné tepelně-izolační vlastnosti dokázat praktickým testem. Postavili vedle sebe dva naprosto identické domy: jeden byl izolován celulózou, druhý skleněnou rohoží. Topení nastavili na stejnou teplotu, domy úředně zapečetili. Po 3 zimních měsících bylo provedeno vyhodnocení: dům izolovaný celulózou měl o 36% menší spotřebu energie, než dům izolovaný skleněnou izolací. Po přepočtení ztrát na plochách oken a dveří vyšel rozdíl 40%. Celulózová izolace na tomto testu jednoznačně prokázala své o 40% lepší tepelně izolační vlastnosti než minerální či skleněné rohože.

Rádi bychom se však zaměřili na environmentální a energetické hodnocení tepelných izolací jakož i hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu. Každý stavební materiál má rozdílné nároky na energii pro svoji výrobu. Proto předkládáme základní tabulku těchto hodnot.


Celý článek naleznete zde

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/

Firemní článek ENROLL CZ spol. s r.o.