Termíny inspekčních prohlídek u výtahů

Protože nepanuje shoda při určování termínu první Inspekční prohlídky výtahu po provedení podstatné změny podle ČSN 27 4011, je níže uvedeno, jak je možno v těchto případech postupovat.

Inspekční prohlídky výtahů - norma ČSN 27 4007 čl. 3.3; 3.5 a 6. + Změna Z1 (pro stanovení bezpečnostních rizik se použije ČSN EN 81-80 včetně národní přílohy).

Norma stanovuje základní požadavky na inspekční prohlídky výtahů v provozu. Norma se vztahuje na výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, a určuje, že inspekčním prohlídkám se podrobují v dále uvedených intervalech výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů.

Zároveň také určuje, že inspekční prohlídky provádí ve smyslu ČSN EN 45 004 Inspekční orgán typu A, který má vymezen předmět akreditace na výtahy.

Celý článek zde

Autor: Václav Vaněk

Zdroj: www.tzb-info.cz