Tradičně netradiční: Plechový dům v Klínci

Tradice v novém – inspirace tradiční skandinávskou architekturou i roubenkami z podještědí, kombinující klasickou zděnou technologii suterénu zapuštěného do terénu s nízkoenergetickou montovanou stavbou přízemí systémem LindabConstruline – to je nově postavený rodinný dům v obci Klínec, na úpatí brdských lesů. Fasáda, střešní krytina i okapový systém vyráběné švédskou firmou Lindab jsou z bezúdržbového pozinkového plechu chráněného vrstvou zinku a polyesterovým vypalovaným lakem s garancí 15 let a životností nejméně 50 let v nejdrsnějších podmínkách Skandinávie. Chtělo by se říct, že celý dům stačí čas od času umýt wapkou nebo hadicí a bude opět jako nový :-)

Cílem architekta bylo vytvořit stavbu, která by dodržela charakter okolní zástavby , předepsané regulativy obce, ale současně na první pohled prezentovala jak svůj charakter montované stavby, tak původ technického řešení  stavební technologie - Švédsko. To vedlo na, v našich podmínkách nezvyklé, promítnutí „kovového“ původu nosné konstrukce na fasádu – volbu trapézového plechu vínové barvy s bílými doplňky. Až téměř strojařská technologie nosné konstrukce stavby z tenkostěnných ocelových profilů je tak podtržena technicistním vzhledem přízemí stavby. Suterén přiznává „klasiku“ kontaktním zateplením i šedivou barvou „cementu“. Tradiční tak zůstává hmota stavby a její barevnost, netradiční je koncept fasády. Poněkud skryty prvnímu pohledu zůstávají moderní technologie a nízkoenergetické vlastnosti stavby.
DŮM ZA 3+3 DNY
Celá realizace od zahájení poměrně rozsáhlých zemních prací, přes nutnost provedení dvou základových desek, zděné části a montované části, kompletního interiéru až po nastěhování, zabrala investorům 8,5 měsíce, z toho montovaná konstrukce vyrostla za 3 dny, a další 3 dny trvalo její uzavření krovem s OSB deskami a vnějšími deskami Fermacell tak, aby mohly být dodány okna a zahájeny práce v interiéru a na fasádě. Přízemní část domu je postavena technologií montovaných staveb LindabConstruline. Ta spočívá v použití tenkostěnných ocelových pozinkovaných profilů jako hlavní nosné konstrukce, doplněné dalšími materiály pro zajištění vhodných tepelně-technických, akustických a protipožárních vlastností, s přihlédnutím na mechanickou odolnost. Nízkoenergetickým vlastnostem stavby nahrávají i další prvky a použité technologie.
PLECHOVÁ FASÁDA BEZ ÚDRŽBY
Provětrávaná fasáda z trapézového plechu Lindab LVP20 chráněného vrstvou zinku a polyesterovým vypalovaným lakem, který nevyžaduje žádnou údržbu. Životnost je vyzkoušena drsnými podmínkami Skandinávie a výrobce uvádí 50 let s 15 letou garancí.
STŘECHA ZE ŠVÉDSKÉ OCELI
Vzhledově atraktivní a funkčně bezkonkurenční střešní krytina – LindabSeamline s dvojitou stojatou drážkou je ve spádu 30° uložena na bednění z OSB desek, oddělena od desek separační vrstvou z nepískované lepenky. Odvětrání půdního prostoru je provedeno po celé délce hřebene a je navázáno jednak na provětrávací mřížky v podbití střechy, tak na provětrávanou mezeru ve fasádě. Kromě suchého prostředí v půdním prostoru je tak zajištěno plynulé a rychlé odvádění přehřátého vzduchu z fasády mimo objekt, což přispívá k tepelné pohodě objektu v letních měsících.
Obavy z přehřívání  se ukázaly jako liché. Červnové tropické teploty i letošní mrazivá zima prověřily dům k naprosté spokojenosti a pohodlí jeho majitelů.


Autor: Ing. Petr Hynšt, specialista na lehké konstrukce (petr.hynst@lindab.com)

Zdroj: TZ spol. Lindab:
Lindab s. r. o.,
Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
tel.: +420 233 107 200
e-mail: info@lindab.cz, www.lindab.cz