Trendy v solární tepelné technice (I)

Energie přicházející a dopadající na Zemi ze Slunce je z lidského pohledu ve všech směrech nekonečná a je jen na nás, abychom se učili, jak ji co nejefektivněji uchopit a použít. Čtenáři velmi sledovaná série článků o trendech solární tepelné technice se zabývá nejen solárními soustavami, kolektory, jejich fasádním osazením, zásobníky tepla nebo solárním chlazením.

ÚVOD

Termín solární technika zahrnuje širokou oblast aplikací využívajících sluneční energii pro různé účely, nejčastěji jako zdroj energie tepelné nebo elektrické. Oblast solární techniky je tedy možné v zásadě rozdělit na aplikace s fototermální přeměnou sluneční energie (solární tepelná technika) a aplikace s fotoelektrickou přeměnou (fotovoltaické a fotoelektrické články).

Solární tepelná technika využívá jak aktivních prvků a soustav, zpravidla strojních, jako jsou solární kolektory, oběhová čerpadla, atd., tak pasivních prvků a soustav, zpravidla stavebních, jako jsou zasklení, akumulační stěny, atd. V řadě aplikací se aktivní a pasivní prvky vhodně kombinují.

V tomto a v navazující řadě článků se budu zabývat trendy ve vývoji a aplikacích solární tepelné techniky v oblasti aktivních solárních tepelných soustav pro přípravu teplé užitkové vody, vytápění a chlazení v objektech pro bydlení.

Celý článek zde

Autor: Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Organizace: ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Zdroj: www.tzb-info.cz