Třetí ročník soutěže Můj rodinný dům zná svého vítěze

V rámci stavebního veletrhu IBF v Brně jsou i letos vyhlašovány výsledky soutěže Můj rodinný dům. Třetí ročník této soutěže zaměřené na studenty středních odborných škol v ČR, kteří se v rámci svého studia připravují na povolání projektanta či architekta, vyhlásily koncem roku 2009 společnosti Schiedel, a.s. a Cegra.

Také v letošním roce vyvolala soutěž u studentů velký zájem. Do celonárodního kola se přihlásilo celkem 29 projektů různých kvalit. Na odborné porotě bylo ocenit tři nejschopnější a předat jejich tvůrcům finanční ocenění. Porota i letos zasedala ve stejném složení, jako u předchozích dvou ročníků: Ing. Vojtěch Policar - ředitel společnosti Schiedel, Ing. Tomáš Lejsek - ředitel firmy Cegra, Ing. Jiří Vrba - vedoucí technického oddělení společnosti Schiedel a Ing. Arch. Petr Vaněk - architekt a šéfredaktor portálu e-architekt.cz.

V rámci odborné soutěže byli studenti vyzváni, aby vytvořili svou vlastní koncepci rodinného domu, který by vedle svých architektonických a technických kvalit nabídnul obyvatelům také stále žádanější přívětivé prostředí se zaměřením na optimální zabezpečení jedné ze základních životních potřeb člověka - tepla. Další podmínkou bylo vypracování projektu za pomoci moderní CAD technologie.

Odborná porota mimo jiné hodnotila jak má projekt řešeno vytápění při podmínce, že je nezávislé na jednom zdroji energie, konkrétní řešení spalinových cest, úroveň použití ArchiCadu, nastavení GDL objektů a v neposlední řadě také kvalitu textové, výkresové a datové části projektu.

Výsledky

1.místo - výhra 15 000 Kč

název projektu: Můj rodinný dům

autor:                Jakub Čevenka

vedoucí:             Ing. Arch. Zdeněk Starý

škola:                 SPŠ Valašské Meziříčí

O projektu: Projekt sleduje současný trend neofunkcionalismu v architektuře, který se ostatně projevil u většiny přihlášených projektů. Na rozdíl od ostatních však nezavrhuje použití šikmé střechy, se kterou se elegantně vypořádal. Porota hodnotí i   netradiční způsob zpracování počítačové prezentace vůči ostatním projektům. Část TZB je zpracována kvalitně, projekt dobře řeší splnění zadání nezávislosti zdrojů energie.

2. místo - výhra 9 000 Kč

název projektu: NED 001

autor:                Jakub Kos

vedoucí:             Ing. Petr Kosík

škola:                 SPŠ Valašské Meziříčí
O projektu:        Z architektonického hlediska se jedná o tvarově jednoduchý objekt - dřevostavbu - s důmyslně členěnou fasádou za pomoci okenních otvorů, které určují funkci jednotlivých prostor, čímž dosahuje světelné pohody v celé dispozici domu. Porota hodnotí správné použití ArchiCADu jako prostředí vytvářejícího prostorový model, ze kterého se vytváří technická dokumentace. Velmi přesvědčivé vizualizace. Porota oceňuje použití moderního systému Schiedel KeraStar.


3. místo - výhra 6 000 Kč

název projektu:          Rodinný dům s komíny Schiedel

autor:                Luděk Šimoník

vedoucí:             Ing. Libor Dubčák

škola:                 SPŠ Zlín

O projektu:        Hmotovým řešením soutěžní projekt vhodně využívá členitosti pozemku pro rozvolněné tvarové a dispoziční řešení. Autor ve fasádě esteticky kombinuje přírodní dřevěný obklad v kombinaci s barevnými plochami. Z pohledu          počítačového zpracování projekt respektuje filozofii virtuální budovy, mohl by lépe využít funkce pro automatické generování výkresové dokumentace. Nezávislost a koncepce vytápění zajištěna správně, možná jen trochu složitou kombinací, která   vyžaduje použití záložního zdroje.

Co říkají studenti, kteří se zúčastnili o tom, co jim soutěž přinesla?

„Díky soutěži jsem pronikl do problematiky tepelných ztrát objektu a vytápění. Původně jsem šel do soutěže kvůli penězům. Znalosti, které jsem díky ní nabyl (což jsem nečekal), jsou však pro mě mnohem cennější. Děkuji Vám za tuto soutěž," říká jeden ze zúčastněných, Vojtěch Stoklasa.

„Nikdy předtím jsem se podobné soutěže nezúčastnil, proto jsem rád, že jsem využil možnost, kterou mi dala společnost Schiedel," říká soutěžící Martin Řezníček. „Tuto soutěž jsem si vybral z důvodu velké volnosti fantazie projektu. Mohu ocenit podporu ze strany Schiedelu, protože mi odpověděli na vše, na co jsem se jich v průběhu tázal. Soutěž mi dala ponaučení, že všechna práce se má dotáhnout do konce," dodává.

Další ze soutěžících, Kryštof Foltýn říká: „Doposud jsem se podobné soutěže nezúčastnil. Tuto soutěž jsem si vybral hlavně proto, abych získal nové zkušenosti, porovnal se s ostatními soutěžícími a především taky ze zvědavosti. Spolupráce ze strany vyhlašovatelů byla bezproblémová a škola mne také podporovala. Získal jsem nové zkušenosti v oblasti vytápění, větrání a v neposlední řadě také z oblasti komínů Schiedel."

„Rodinný dům, který jsem navrhla, je pro 3-4 člennou rodinu. Kladla jsem důraz na pohodlnost prostoru, ve kterém by se obyvatelé cítili dobře. To je zajištěno díky komínovému systému Schiedel. Díky práci na tomto projektu jsem se naučila, jak používat program ArchiCad. Tuto zkušenost mohu dále zúročit v dalších projektech," říká další ze soutěžících, Kateřina Šindelková.

Veškeré informace získáte na zákaznické lince 326 999 011 nebo na stránkách www.schiedel.cz.

Zdroj: TZ spol. Schiedel, a. s.