Větrná energie patří mezi nejrychleji rostoucí odvětví v EU. V ČR však pokulhává

Podle údajů European Wind Energy Association (EWEA) by se pomocí větru mohlo v roce 2020 vyrábět v Evropské unii 12 % elektřiny. V současnosti je to asi 4 %. V případě Česka se jeví podíl větrné energie jako naprosto marginální. Za poslední dva roky se však kapacita větrníků výrazně zvýšila. Zásluhu na tom má vstřícný přístup Evropské unie i Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE).

Evropská unie má zájem podporovat vývoj a výstavbu zařízení využívajících větrnou energii. Důvodem je podle dostupných zdrojů nejen ekologická výroba, ale také zaměstnanost.

"V oborovém průmyslu souvisejícím s vývojem a výrobou zařízení pro větrné elektrárny, který vykazuje roční obrat ve výši 5,7 miliardy eur, je zaměstnáno více než 70 000 Evropanů. Ze všech na světě prodaných větrných elektráren jich v loňském roce 72,4 % pocházelo od evropských výrobců. Evropská komise bude i nadále podporovat inovaci a růst tohoto odvětví, aby zajistila pro obyvatele EU co možná nejvíce pracovních míst," píše se v memorandu Evropské komise.

Podle závěrů ČSVE omezují u nás některé články územního rozvoje možnost výstavby zařízení využívající větrnou energii. Navrhují posuzovat vhodnost výstavby elektráren v konkrétních lokalitách, nikoli její plošné zákazy. Za pravdu jim dal i Nejvyšší správní soud ČR, který zrušil například vybrané články územního rozvoje kraje Vysočina. Podle rozhodnutí soudu není kraj oprávněn omezit nebo zakázat výstavbu větrných elektráren. Kraj v minulosti obhajoval represe proti rozvoji větrné energie na Vysočině tím, že by jejich vysoké stožáry poškozovaly vzhled krajiny.


Celý článek naleznete zde

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/