Vláda o změně zákona o SFRB

Vládní projednání změny zákona o SFRB dnes přiblížilo Fond k získání evropských zdrojů na podporu bydlení pro následující období.

Vláda projednala novelu zákona o SFRB 211/2000 Sb., umožňující Fondu využívat prostředky EU ke snižování energetické náročnosti bydlení a ke zvyšování kvality bydlení obecně: “Dnešní vstřícný postoj vlády k poslaneckému návrhu umožní Fondu pokračovat v programu Panel s využitím evropských strukturálních fondů. Vláda pokračuje v naplňování Koncepce bydlení, kterou schválila v loňském roce. Poděkování patří též poslancům, kteří návrh novely zákona k projednání předložili.“, komentuje stanovisko vlády ředitel Fondu ing. Jiří Koliba.

Fond pokračuje v hledání finančních prostředků mimo státní rozpočet. „I toto je jedna z hlavních priorit Koncepce, když hlavním garantem jejího naplňování byl určen právě Státní fond rozvoje bydlení.“, doplňuje Jiří Koliba.

JESSICA je jen začátek

Jessica umožní otevřít program dlouhodobých výhodných úvěrů, jejichž propočty vychází výhodněji než dosavadní dotace a budou mít hlavní cíl – motivovat vlastníky k opravám a regeneracím bytových domů.
Forma nízkoúročených úvěrů nám umožní opakovaně poskytovat prostředky dalším zájemcům. „Částku 600 milionů korun, která je ve FN Jessica k dispozici pro rok 2013 považujeme za startovní. Na rozdíl od dosud používaných dotací se okruh příjemců podpory nebude zužovat“, upřesňuje princip programu ředitel Fondu.

Poznámka:
Novela zákona o SFRB č. 211/2000 Sb., byla předložena v březnu k projednání poslanecké sněmovně skupinou poslanců napříč politickými stranami, v čele s poslankyní Zdeňkou Horníkovou. SFRB poprvé hodlá využít nástroje finančního inženýrství Jessica. Právě tuto formu podpory, jako návratnou z pohledu jejích poskytovatelů, významně preferuje Evropská komise. Jejím principem je s využitím prostředků strukturálních fondů motivovat soukromé investory, kterými mohou být i vlastníci bytových jednotek, k realizaci ekonomicky návratných opatření. Pro pilotní ověření takto poskytované podpory počítá Fond s částkou 600 milionů korun. I přes poměrně masívní podporu dosud poskytnutou prostřednictvím programu PANEL je potřeba opravit přes 1,5 milionů bytů, v odhadované výši nákladů přes 500 mld. Kč.

Zdroj: http://www.sfrb.cz/o-sfrb/aktualne/clanek/vlada-o-zmene-zakona-o-sfrb.html