Za kolik dokážete prodat váš byt?

Chcete si ověřit, jaká je tržní cena vašeho bytu? Chcete prodat nebo koupit byt? Pak vás určitě zaujmou webové stránky ocenění bytů.cz.

Tento projekt vznikl jako reakce na znatelný pohyb cen nemovitostí v ČR posledních dvou letech. Ceny začaly oproti trendu minulých let stagnovat a klesat, takže určení budoucího vývoje se stalo podstatně obtížnější. Cílem projektu je monitorovat ceny bytů v ČR a podávat o nich aktuální informaci. Ačkoliv je každý byt svým způsobem jedinečný a jeho cena musí být proto vždy stanovena individuálně, vykazují byty v určité oblasti společné rysy, které umožňují jejich ceny porovnávat.
Internetový projekt Ocenění bytů

Internetový projekt www.oceneniby­tu.cz je jedinečný svou interaktivností. Běžný uživatel internetu snadno porozumí funkci webu, jakmile jej navštíví. Zde zadá údaje o svém bytu – jeho rozlohu, materiál zdiva, vybavení a stav údržby bytu, přibližnou atraktivitu polohy a vnitřního uspořádání. Výsledkem dostává odpověď o tom, jak se jeho zamýšlená cena liší od průměrné ceny v dané oblasti. Na serveru probíhá neustálé srovnávání vstupních zadání s průměry minulých období, takže jsou stanovovány nové, aktuálně platné hodnoty.

Co konkrétně program přináší?
  • vytváří cenovou mapu bytů v ČR
  • umožňuje sledovat poslední cenové pohyby v jednotlivých oblastech ČR
  • uživatelům slouží jako kontrola uvažované ceny bytu
  • umožní jim správně načasovat okamžik prodeje nebo koupě bytu
  • Je zřejmé, že přesné ocenění bytu je věcí odborníka. Projekt v tomto smyslu slouží jen jako kontrola, zda uvažovaná cena neleží mimo současný tržní rámec. Nicméně v případě tak velké finanční transakce, jakou představuje prodej nebo koupě bytu, jistě každý uvítá možnost si navrhovanou cenu ověřit. Projekt www.oceneniby­tu.cz k tomu využívá všech výhod, které skýtá otevřená internetová komunikace.


    Zdroj: http://www.trendybydleni.cz/