Žádat o dotaci se musíte naučit

Dobře zpracovaná žádost rozhoduje o tom, jestli dotaci dostanete. Jak ji připravíte správně?

Žádost o dotaci se zpracovává v elektronickém formuláři, který obsahuje stručný popis projektu, kontaktní údaje a informace k rozpočtu a průběhu čerpání dotace. Formulář je vždy vydáván ke konkrétní výzvě, proto je nutné pracovat s jeho aktuální verzí.

Ilustrační foto

Ilustrační foto
Autor: Deník/Vít Šimánek

Součástí žádosti o dotaci jsou i povinné přílohy. Nejdůležitější přílohou žádosti je takzvaný Projekt, který zpracovává žadatel, případně externí (poradenská) firma. V něm musí být celá investice podrobně popsána z hlediska finančního, technického i organizačního.

Informace uvedené v žádosti musejí souhlasit s údaji uvedenými v ostatních přílohách včetně Projektu. Seznam příloh žádosti i jejich popis je vždy uveden v „Pravidlech, kterými se stanovují podmínky poskytování dotace“. Tento dokument je součástí podkladových dokumentů výzvy a je pro každou výzvu aktualizován. Jestliže výběrové řízení neproběhne v souladu s pravidly, mohou se vynaložené finance započítat do nezpůsobilých výdajů (nebudou uznané) a realizátor (příjemce dotace) musí část podpory vrátit.

Rozpočet

Během zpracování žádosti je nezbytné, aby jednotlivé položky rozpočtu nepřekročily povolené maximální limity. Tyto limity uvádějí podkladové materiály každé výzvy. Nadhodnocené náklady stejně jako náklady bez zřetelné vazby na projekt není možné proplatit.

 

Celý článek neleznete Zde

Zdroj: http://www.denik.cz/