Zásady uplatňování směrnice pro výtahy 95/16/ES

Na stránkách ÚŘADU PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ (www.unmz.cz) jsou v sekci "Sborníky technické harmonizace" v seznamu svazků od 11.2004 uveřejněny pod bodem 18 "Zásady uplatňování směrnice pro výtahy 95/16/ES" - Guide to Application of the Lifts Directive 95/16/EC.

Tento 157 stránkový dokument je naprosto komplexní pomůcka pro všechny, kteří se v oboru výtahy vyskytují.

Při jeho prohlížení je dobré být připojen k internetu, jelikož všechny odkazy v dokumentu uvedeném jsou "živé" a tak je pro každého čtenáře možné nahlédnout do doporučení Autorizovaných osob, podívat se na originální znění směrnic a odkazů na smlouvu o evropské unii a na řadu dalších dokumentů.

Tak jak už to bývá, námi zpracované zásady jsou samozřejmě v českém jazyce, nicméně u všech odkazů tomu tak není. Čeština se vyskytuje sporadicky. V "Zásadách" jsou všechny potřebné souvislosti zmíněny a tak je očekáváno, že všichni odborníci budou tento materiál považovat za základní a rozhodující materiál v oboru výtahy.

Je zapotřebí poznamenat, že v tomto případě nejsme o nic pozadu za Evropou, protože tento materiál byl schválen na zasedání komise pro výtahy při EU v červnu 2007.

Samotný překlad byl velmi obtížný, protože musel být neustále hledán soulad se všemi souvisejícími předpisy a dokumenty.

Nicméně tento ucelený dokument zůstává "živý" a budou do něj zapracovávány všechny další novinky a změny, ke kterým dojde v průběhu jeho "života". Pro obor Výtahy je rozhodující rok 2010, kdy dojde k vydání revizi všech základních norem pro výtahy, na kterých se nyní pracuje a budou vydány normy nové, které je nutné vydat pro dosažení evropského souladu.

 

Zdroj: www.tzb-info.cz