Zastavení příjmu žádostí o dotace na úhradu úroků v programu Nový Panel

V roce 2010 bylo podáno již více než 700 žádostí o podporu rekonstrukcí bytových domů v programu Nový Panel poskytovanou formou úrokových dotací. Další žádosti by již nebylo možné uspokojit z prostředků vyčleněných pro tuto formu podpory ve schváleném rozpočtu na rok 2010. Z toho důvodu je s účinností od 13. srpna 2010 pozastaven příjem žádostí.

Žádosti o záruky za úvěry na rekonstrukce bytových domů, které jsou v rámci programu Nový Panel též poskytovány, jsou i nadále přijímány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s.  bez omezení a mohou být využity i v případě projektů žádajících o dotaci z programu Zelená úsporám.

Zdroj: SFRB