Závěry z odborné konference Nové prvky energetického hodnocení budov

V pondělí 10.11.2008 se konala v Praze mimořádná odborná konference k novým pravidlům hodnocení energetické náročnosti budov (ENB), která vchází v platnost od 1.1.2009 a jsou výrazným předělem v deklarování energetických potřeb objektu. Odborný internetový portál TZB-info se této problematice věnoval již od počátku roku 2007 a postupně tak za 2 roky vznikl zcela unikátní materiál, který informačně podpořilo MPO ČR a průběžně byl využíván jako zdroj informací pro širokou odbornou veřejnost i řadu profesních sdružení a institucí. TZB-info tak potvrdilo svou zcela mimořádnou roli jako nezávislý informační zdroj s vysokou odbornou erudicí. Tuto skutečnost dokázal i velký zájem a již měsíc před konáním byla zcela vyprodána kapacita sálu. Konference se zúčastnilo 305 osob

Zástupci MPO, MŽP, SFŽP a Státní energetické inspekce v úvodním legislativním bloku vysvětlili problematiku zákona č. 406/2000 Sb. a provázanost energetické legislativy, vymahatelnost dodržování, oprávnění pro osoby vystavující průkaz energetické náročnosti budovy podle nových pravidel a jeho důsledky pro čerpání dotačních titulů a vztah ke stavebnímu zákonu.

Vzhledem k tomu, že nové hodnocení nelze provádět bez SW vybavení, byly představeny 3 nástroje, které respektují zásady dané prováděcí vyhláškou č. 148/2007 Sb. k zákonu č. 406/2000 Sb. a principy jejich výpočtu, jelikož každý z těchto nástrojů je specifický a porovnání přístupů je důležité. Velmi zajímavý byl kontext s připravovaným hodnocením nízkoenergetické a pasivní výstavby na podobných principech.

Zároveň je třeba vidět, že nová legislativa má určité nejasnosti a nesrovnalosti, se kterými je třeba dále pracovat. Na konferenci zazněly nejen tyto nedostatky, ale i vize jejich řešení.

Důsledkem nové legislativy není jen vlastní nové energetické hodnocení budov a štítky ENB, ale je třeba pamatovat na cíl celého tohoto legislativního kroku – úspory energie a emisí. Proto bylo třeba zmínit i např. povinnost pravidelných kontrol kotlů, povinnosti pro kontrolu spalinových cest nebo možnosti energetického monitoringu jako nástroje pro specifikaci slabých míst energetických systémů.

Konference byla zařazena do celoživotního programu vzdělávání ČKAIT a účastníci budou mít zajištěn přístup do elektronické podoby metodické příručky pro přezkoušení oprávněných osob zapsaných do seznamu energetických expertů, kteří mohou dle zákona průkaz ENB zpracovávat. Ke konferenci byl vydán sborník a připravuje se CD, které bude k dispozici od 25.11.2008.

CD bude ZDARMA k dispozici v úterý 25.11.2008 na doprovodném programu Energetická náročnost budov - legislativa - teorie – praxe. Ostatní si budou moci CD koupit za 200,- Kč (včetně DPH) v době konání veletrhu Aqua-therm 2008 na stánku TZB-info (hala 4, stánek č. 310), či objednat zaslání poštou za 200,- Kč + poštovné.

Autor: oborový internetový portál TZB-info
Zdroj: www.tzb-info.cz