Zelená úsporám - Změny programu vyhlášeny, program rozšířen na panelové domy

Dlouho očekávané změny programu Zelená úsporám byly vyhlášeny na tiskové konferenci 10. 8. 2009. V oblasti částečného zateplení již nerozhoduje počet opatření, pouze energetická úspora. Ruší se uznatelné náklady pro dotace. Nejdůležitější změnou je rozšíření programu Zelená úsporám o panelové domy.

Na podrobnosti změn programu Zelená úsporám se ptejte v on-line rozhovoru s Mgr. Petrem Holubem, ředitelem odboru udržitelné energetiky a dopravy MŽP, ve středu 12. 8. v 11.00 hodin na TZB-info. Okno pro vkládání dotazů bude otevřeno již v úterý od 13.00 do 13.15.

Panelové domy

Program Zelená úsporám se v části A.1 Úspora energie na vytápění - komplexní zateplení a C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody rozšiřuje i na panelové domy.

Pro přiznání dotace je nezbytné, aby opatření splňovala i požadavky programu Panel. Splnění těchto podmínek bude posuzovat MPR. Jedna z podmínek je např. nová regulace otopné soustavy po zateplení obálky budovy. Dotace v rámci programů Panel a Zelená úsporám bude možné kombinovat. Výše dotací viz níže.

Ruší se počet opatření při zateplování a uznatelné náklady

V části programu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů již nebude záležet na počtu provedených opatření ke splnění podmínek pro získání dotace. Rozhodující rovněž nebudou dříve provedená opatření. Rozhodující je výhradně 20% nebo nově 30% úspora energie na vytápění a splnění doporučených hodnot součinitele prostupu tepla nově zateplovaných konstrukcí.

Ruší se dokládání uznatelných nákladů pro přiznání dotace. Dotace se přiděluje jako fixní částka na 1 m2 podlahové plochy.

Obnovitelné zdroje energie

V části C.2 (instalace kotlů na biomasu a tepelných čerpadel do novostaveb) bude pro období do konce roku 2010 zrušena podmínka dosažení definované maximální potřeby energie na vytápění a bude platit až pro domy dokončené po 1. lednu 2011, a to na úrovni 55 kWh/m2 a rok.

U zdrojů vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (C.1) se zvyšuje dotace na zdroj z dřívějších 80 na 95 tisíc Kč.

Nově je stanovena podpora pro instalaci tepelných čerpadel do bytových domů (v oblasti C.1 i C.2 – tedy výměnou za neekologické vytápění i do novostaveb) na následující úrovni:
technologie vzduch-voda 15 000 Kč na bytovou jednotku
technologie země-voda a voda-voda 20 000 Kč na bytovou jednotku

U solárních termických kolektorů instalovaných na rodinné domy se snižuje požadavek na minimální roční solární zisk na jednu instalaci z původních 2000 kWh na 1500 kWh. U solárních termických kolektorů instalovaných na bytové domy zůstává tento parametr zachován v hodnotě 1000 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na instalaci napojena.


Celý článek naleznete zde

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/