Zelená úsporám energie, zelená kvalitním komínům

Spor o plyn mezi Ruskem a Ukrajinou, který se již stal téměř každoročním rituálem, měl letos hmatatelné dopady na zásobování plynem ve střední a západní Evropě.

Právě v nejchladnějším ročním období snížil ruský Gasprom dodávky plynu přes Ukrajinu, a v mnoha státech se projevil jeho citelný nedostatek.Politici a obchodníci si kladou tytéž otázky jako občané: Nakolik je z dlouhodobého hlediska prozíravé muset u nejdůležitějších surovin jako ropa a plyn spoléhat na dodávky ze zemí a od partnerů, pro něž jsou vlastní zájmy důležitější než spolehlivost dodávek? A nakolik by se měl člověk ve svém vlastním obydlí a ve svých vlastních životních podmínkách uchylovat do závislosti?

... Jde pouze o jeden z impulzů, který vedl Ministerstvo životního prostředí České republiky a Státní fond životního prostředí k vyhlášení Programu podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách z prostředků z prodeje emisních kreditů "ZELENÁ ÚSPORÁM".

Cílem programu je podpořit u investorů vybraná opatření realizovaná v obytných budovách jak v rámci nové výstavby, tak i při rekonstrukcích, která povedou k okamžitému snížení emisí oxidu uhličitého i k výraznějšímu nastartování trendu energeticky i ekologicky šetrného stavění. Prostředky k tomuto účelu získala Česká republika z výnosů v rámci mezinárodního emisního obchodování.

Programem "Zelená úsporám" jsou ze spotřebičů na obnovitelné zdroje energie podporovány pouze nové účinné zdroje na biomasu s nízkými, jasně definovanými emisními limity pro lokální znečisťující látky, které pro odvod spalin potřebují kvalitní komín či komínový systémem. Ten spolu s dalšími prvky přispívá k dosažení předepsaných požadavků na kvalitu spalin z vlastního zdroje. Jeho úkolem je zajistit potřebný tah, který je nutný k optimálnímu provozování spotřebiče a zachovat si stabilní a trvalou kvalitu vnitřního povrchu spalinové cesty.

Celý článek naleznete http://vytapeni.tzb-info.cz/

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/