Změny sortimentu a štítky pro plynové kotle od září 2015

Historie žárovek se nyní opakuje u zdrojů tepla. Rozšíření evropských směrnic o ekodesignu a ErP směrnice zásadně ovlivní nabídku zdrojů tepla. Od září půjdou na trh např. jen kondenzační plynové kotle. Kdo má starý kotel a chce jej ještě vyměnit za nekondenzační, měl by si pospíšit.

S tzv. energetickými štítky na různých spotřebičích se většina z nás již setkala. Zatím se jednalo o energetické štítky na spotřebičích a výrobcích, jako jsou ledničky, pračky myčky, televizory ale také třeba i pneumatiky.
Na podzim letošního roku 2015 vstupuje v platnost rozšíření těchto směrnic energetické účinnosti i na spotřebiče určené pro vytápění a ohřev vody, jako jsou např. plynové, elektrické kotle, tepelná čerpadla a zásobníkové ohřívače vody. Výše uvedené spotřebiče vyrobené po 26. září 2015 budou muset být označeny energetickým štítkem se zařazením do příslušné energetické třídy označené písmeny A++ až G.
"Štítek je informovací pro koncového zákazníka o nejdůležitějších vlastnostech příslušného výrobku a umožňuje snadné porovnání mezi výrobky různých výrobců. Nejvýraznějším údajem štítku je třída energetické účinnosti. Spíše než konkrétním číselným údajem, je třída reprezentována písmenem a barevným pruhem, což výrazně zjednodušuje orientaci mezi větším počtem údajů", říká Luboš Morávek, vedoucí divize Junkers a Dakon Bosch Termotechnika s.r.o.

V souvislosti s tímto označováním bude ukončena výroba těch spotřebičů, které nesplňují příslušnou energetickou účinnost podle dané směrnice.
„Situace, která se opakovala již u řady spotřebičů elektrické energie - asi nejznámějším příkladem jsou žárovky, se již dotkla celé řady dalších spotřebičů a zařízení. O některých se mluvilo, některé jen potichu zmizely z trhu", říká Dagmar Kopačková z portálu TZB-info.

Jak to bude například u plynových kotlů?

Výrobky, které nebude možné po 26.9.2015 uvádět na trh, jsou mj.:

nekondenzační plynové kotle napojené do komína (s výjimkou kotlů s výkonem do 10kW pouze pro topení a kotlů s výkonem do 30k W s průtokovým ohřevem TV)
nekondenzační plynové kotle v provedení turbo (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou)

Zákaz nekondenzačních kotlů obou skupin je platný v celé Evropské unii bez výjimek v jednotlivých členských státech.

Jaké plynové kotle tedy budou dostupné od poloviny září 2015?

„S výjimkou výše uvedených komínových nekondenzačních kotlů budou dostupná pouze kondenzační provedení kotlů vyznačující se vyšší energetickou účinností a splňující všechny požadavky evropských směrnic", říká Libor Hrabačka, technický ředitel Vaillant Group Czech s.r.o., která v ČR nabízí kotle značek Vaillant a Protherm.

To má ale háček. „Uživatelé a zejména montážní firmy se tak mohou v budoucnosti setkat s problémy při výměně dosluhujících nekondenzačních kotlů za nové kondenzační. Změna kotle vyvolá potřebu napojení na kanalizaci, komín přizpůsobený kondenzaci a ovlivní i otopnou soustavu", upozorňuje Matteo Bertacchini, jednatel firmy BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o., která dodává kotle Baxi.
Kondenzační kotle ušetří zemní plyn i elektřinu

„I když se z výše uvedeného může zdát, že následné výměny kotlů přinesou jen komplikace a nevýhody, opak je pravdou. Kondenzační kotle oproti nekondenzačním kotlům přinesou úsporu ve spotřebě zemního plynu, ale také snížení spotřeby elektrické energie použitím vysoce účinných oběhových čerpadel", říká Ivo Winkler, vedoucí technického oddělení ENBRA, a.s.

"Od srpna platí nová legislativa o energetické účinnosti pro oběhová čerpadla v kotlích. My tato čerpadla již v kondenzačních kotlích používáme od loňského roku. Díky kondenzační technice můžeme dosáhnout snížení nákladů na vytápění o 15 až 20 % oproti původním kotlům a návratnost investice je tak již okolo pěti let. Kondenzační kotle jsou rovněž šetrnější k životnímu prostředí a obsah škodlivin ve spalinách je snížen na co nejnižší možnou hodnotu", říká Milan Kubíček, obchodní ředitel českého výrobce Thermona, spol. s r.o.
To vše přispěje k očekávané modernizaci vytápění v celé České republice a ke zlepšení našeho životního prostředí.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kondenzace/12752-zmeny-sortimentu-a-stitky-pro-plynove-kotle-od-zari-2015