KORADO, a. s. - partner projektu

KORADO, a. s.

Telefon: +420 465 506 111
WWW stránky: http://www.korado.cz
E-Mail: info@korado.cz

Největší český a jeden z největších evropských výrobců ocelových otopných těles, radiátorů.

Hlavním výrobním programem společnosti KORADO jsou desková otopná tělesa RADIK, trubková otopná tělesa KORALUX a designová otopná tělesa KORATHERM. Svůj výrobní program společnost neustále rozšiřuje nejen o nové modely otopných těles, ale i o zcela nové technologie a výrobky. Z malé firmy v České Třebové s ročním obratem necelých 50 milionů korun se tak během několika málo let stal přední evropský výrobce s rozmanitým sortimentem topenářských technologií. Cílem firmy do budoucna je svůj sortiment i nadále rozšiřovat tak, aby zákazníkům dokázala pod značkou KORADO nabídnout komplexní škálu otopných prvků prvotřídní kvality.

Vysoká kvalita výrobků společnosti KORADO je dále potvrzena udělením práva používat národní značky kvality RAL, BSI, NF náročných evropských trhů. K dispozici jsou také značky dalších důležitých trhů např. ruského se značkou GOST. Tyto značky deklarují, že jsou trvale plněny stanovené požadavky na kvalitu materiálu, konstrukci a výrobu otopných těles RADIK a KORALUX a na jejich pravidelnou kontrolu.

Udržet se na samé špičce v jakosti a kvalitě výroby, stejně jako v technických parametrech výrobků, vyžaduje vedle moderních výrobních technologií také kontinuální technický a designérský vývoj. Proto KORADO zaměstnává přední domácí i zahraniční technické odborníky, kteří společnosti umožňují pravidelně rozšiřovat výrobní sortiment, zdokonalovat stávající výrobky a zlepšovat jejich technické i užitné a estetické vlastnosti.

Vzhledem k šíři svého záběru KORADO samozřejmě spolupracuje také s řadou domácích a zahraničních externích spolupracovníků a stavovských sdružení. Pravidelný kontakt se zákazníky z řad laiků i odborníků poskytuje společnosti zpětnou reakci a nepostradatelné zkušenosti z terénu, které KORADO přímo zohledňuje v dalším technickém vývoji a v samotné výrobě. Snahou společnosti je naslouchat požadavkům svých zákazníků a co nejvíce jim vycházet vstříc. Důkazem toho je již samotná šíře výrobního sortimentu, která čítá více než 10 000 různých položek.