Oblastní charita Brno - partner projektu

Oblastní charita Brno

Telefon: 545 210 672
WWW stránky: http://www.charitabrno.cz
E-Mail: caritas@caritas.cz

Pomoc v krizových situací a související poradenství vedoucí k minimalizaci ztrát na zdraví a majetku.

Poslání OCHB

Oblastní charita Brno je nezisková církevní organizace, začleněná do struktury Diecézní charity Brno. Jejím posláním je pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Prostřednictvím svých zařízení působí v oblasti sociálních služeb, zdravotní péče a tuzemské i zahraniční humanitární pomoci. Ve své činnosti vychází z křesťanských hodnot a klade důraz na profesinální přístup při zachování všech principů lidskosti.

Motto:Miluj svého bližního jako sám sebe.
(Mt 22,39)